PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 55, issue 8
1999


555 - 557 - 
Registratie bij bevolkingsonderzoek naar kanker... eindelijk legaal!
ARBYN M, WALLYN S, VAN OYEN H et al.

abstract details download pdf

558 - 563 - 
Palliatieve benadering en specifieke zorg bij ouderen in de laatste levensfase
TEMMERMAN B, , et al.

abstract details download pdf

564 - 567 - 
Beschouwingen rond palliatieve zorg in het terminale stadium van demente personen
TRIAU E, HERMANS D, LISAERDE J et al.

abstract details download pdf

568 - 572 - 
Symptoomcontrole in de palliatieve zorg bij bejaarden
DEVULDER J, GHYS L, DE LAAT M et al.

abstract details download pdf

573 - 577 - 
Bijdrage van de moleculaire genetica in de ontrafeling van de oorzaak van Alzheimer-dementie en rol van het huidig genetisch onderzoek bij de diagnosestelling
MORTIER GR, , et al.

abstract details download pdf

578 - 585 - 
Hebben geneesmiddelen invloed op het verloop van de ziekte van Alzheimer?
VAN DEN NOORTGATE N, , et al.

abstract details download pdf

586 - 593 - 
Milieu, hobby, beroep en de longen: longcarcinoom
VANSTEENKISTE JF, NEMERY B, DEMEDTS MG et al.

abstract details download pdf

594 - 600 - 
Beroepsastma
NEMERY B, VERLEDEN GM, et al.

abstract details download pdf

601 - 608 - 
Chromosomale afwijkingen in dysmorfogenese. Een multidisciplinaire zoektocht naar de fundamentele processen tijdens onze embryonale ontwikkeling
GROENEN P, DEBEER P, VAN ESCH H et al.

abstract details download pdf

609 - 614 - 
Angiotensinereceptorantagonisten en de nieren
VANWALLEGHEM J, , et al.

abstract details download pdf

615 - 617 - 
Mycofenolaat mofetil (CellCept®), een nieuw immunosuppressivum met een bredere indicatie dan orgaantransplantatie
VANRENTERGHEM YFC, , et al.

abstract details download pdf

618 - 618 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Het placebo-effect: klassen van verklaring
GYBELS J, , et al.

abstract details download pdf