PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 66, issue 7
2010


309 - 311 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
VANDER STICHELE RH, DE PAEPE P, PETROVIC M et al.

abstract details download pdf

312 - 314 - 
De coördinerend en raadgevend arts (CRA) en het geneesmiddelengebruik in het rust- en verzorgingstehuis (RVT)
VERHOFSTADT K

abstract details download pdf

315 - 316 - 
De rol van de apotheker in het rust- en verzorgingstehuis (RVT)
VERRUE C

abstract details download pdf

317 - 321 - 
De bijdrage van huisartsgeneeskunde in de geestelijke gezondheidszorg
DE LEPELEIRE J

abstract details download pdf

322 - 327 - 
Bilateraal bijnierincidentaloom bij een patiënte met neurofibromatose type 1. Ziektegeschiedenis en overzicht van de literatuur
WILLANDT B, GEORGE C, VANSTEENKISTE F et al.

abstract details download pdf

328 - 332 - 
Diagnose van het ovariumcarcinoom: hoe meer zekerheid krijgen over de diagnose bij een patiënte met vage buikpijnklachten?
TIMMERMAN D, VELDMAN J, VAN HOLSBEKE C et al.

abstract details download pdf

333 - 337 - 
Familiaal ovariumcarcinoom
LEUNEN K, VAN GORP T, CADRON I et al.

abstract details download pdf

338 - 341 - 
Neoadjuvante chemotherapie of primaire debulking bij het vergevorderde ovariumcarcinoom
VERGOTE I, VERLEYE L, VAN GORP T et al.

abstract details download pdf

342 - 346 - 
Recidief van het ovariumcarcinoom: heelkunde, chemotherapie of palliatie?
AMANT F, LEUNEN K, TIMMERMAN D et al.

abstract details download pdf

347 - 349 - 
Een ongewone oorzaak van abdominale pijn
MONBALLYU P, TEUWEN J

abstract details download pdf

350 - 351 - 
Sir William Fergusson (1808-1877) en het fergussonspeculum
THIERY M

abstract details download pdf