PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 65, issue 7
2009


275 - 281 - 
Behandeling van pijnlijke diabetische neuropathie: overzicht
HUYSMAN F, MATHIEU C

abstract details download pdf

282 - 290 - 
Risicofactoren voor depressie na een cerebrovasculair accident. Een systematische literatuurstudie
DE RYCK A, BROUNS R, GEURDEN M et al.

abstract details download pdf

291 - 295 - 
Fertiliteitssparende behandelingen bij jonge kankerpatiënten: ethische overwegingen
VAN SNICK S, VAN DEN BROECKE R

abstract details download pdf

296 - 300 - 
Psychiatrische symptomatologie (paranoia) in het kader van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob: gevalsbeschrijving
MONTÉ B, LEMEY L

abstract details download pdf

301 - 305 - 
Persisterende hoest en bilaterale longinfiltraten na radiotherapie voor borstcarcinoom
VAN DE BRUAENE A, TITS G, MOONS P et al.

abstract details download pdf

306 - 313 - 
Het gebruik van perifeer ingebrachte centraalveneuze katheters (PICC) voor langdurige antibioticatherapie bij personen met infecties: een prospectieve, descriptieve pilootstudie
JANSSENS C, DELMOTE E, GOOSSENS GA et al.

abstract details download pdf

314 - 318 - 
Cardiovasculaire risicofactoren bij orgaantransplantatie
DROOGNÉ W

abstract details download pdf

319 - 321 - 
Jan-Frans Heymans (1859-1932) en Corneel Heymans (1892-1968), grondleggers van de farmacologie in België
VAN BORTEL T

abstract details download pdf