PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 65, issue 6
2009


219 - 225 - 
De (permanente) vegetatieve status … geen evidente diagnose
GEERS S, BOON P

abstract details download pdf

226 - 230 - 
Relatieve bijnierschorsinsufficiëntie bij leverlijden: het “hepatoadrenaal syndroom”?
GIELEN E, LALEMAN W, VERSLYPE C et al.

abstract details download pdf

231 - 235 - 
Laagmoleculaire heparinen in de pediatrie: een overzicht
VANDEPUTTE S, VAN DE VOORDE P, MONDELAERS V

abstract details download pdf

236 - 239 - 
Reanimatie van de extreem preterme pasgeborene: medische en ethische aspecten
VANDAELE E, SMETS K, VANHAESEBROUCK P

abstract details download pdf

240 - 243 - 
Acute appendicitis bij borelingen
BACKAERT A, MARIËN P, LEYMAN P et al.

abstract details download pdf

244 - 247 - 
Stijgende incidentie van pleuropneumonie bij kinderen
DECONINCK A, PROESMANS M, VERMEULEN F et al.

abstract details download pdf

248 - 252 - 
Exotische epilepsie
VANDEWIELE B, HERMAN M, JANSSENS J et al.

abstract details download pdf

253 - 257 - 
Lumbosacrale plexopathie veroorzaakt door een gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag
VANDECASTEELE K, DE NEVE J, PIETTE Y et al.

abstract details download pdf

258 - 259 - 
Een op het eerste gezicht banaal thoraxtrauma …
VAN MOERKERCKE W, VANGHEEL H

abstract details download pdf

260 - 268 - 
Haalbaarheid van een georganiseerde screening naar colorectaal carcinoom in de laagrisicopopulatie
VAN IMSCHOOT B, LAURENT S, DERO I et al.

abstract details download pdf

269 - 270 - 
Augusta Déjérine-Klumpke (1859-1927) en de klumpkeplexusverlamming
THIERY M

abstract details download pdf

271 - 271 - 
Autologe chrondrocytenimplantatie: stand van zaken anno 2008
LUYCKX T, VICTOR J, BELLEMANS J

abstract details download pdf