PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 61, issue 6
2005


409 - 416 - 
Het antifosfolipidensyndroom
BEEL K, VERMYLEN J

abstract details download pdf

417 - 422 - 
Is pijn bij de bejaarde echt een probleem?
PETROVIC M, VAN DEN NOORTGATE N, VELGHE A et al.

abstract details download pdf

423 - 427 - 
Pijn bij de bejaarde: minimaal invasieve pijnbehandelingstechnieken
DEVULDER J

abstract details download pdf

428 - 433 - 
Pijn en de bejaarde: basisprincipes van de behandeling
VELGHE A, VAN DEN NOORTGATE N, PETROVIC M et al.

abstract details download pdf

434 - 440 - 
De behandeling van chronische pijn met opioïde geneesmiddelen bij een oudere populatie: indicaties en aanbevelingen
VAN DEN NOORTGATE N, PETROVIC M, VELGHE A et al.

abstract details download pdf

441 - 443 - 
Een 37-jarige man met pijn en zwelling ter hoogte van beide enkels
SERMIJN E, THEUNISSEN C, VAN LAER W et al.

abstract details download pdf

444 - 446 - 
Eerste ervaringen met een multidisciplinaire raadpleging voor patiënten met chronische slikstoornissen
DEJAEGER E

abstract details download pdf

447 - 451 - 
Radiologische beeldvorming van slikstoornissen bij volwassenen
VANBECKEVOORT D, BIELEN D, PONETTE E et al.

abstract details download pdf

452 - 457 - 
Functioneel-heelkundige aspecten bij de behandeling van orale en orofaryngale tumoren. Invloed op de slikact
GOELEVEN A, VANDER POORTEN V, ANNYS E et al.

abstract details download pdf

458 - 460 - 
Slikstoornissen in de neurologie: een veelvoorkomend probleem
DUBOIS B

abstract details download pdf

461 - 463 - 
Logopedische behandelingsmogelijkheden voor slikstoornissen bij volwassenen
GOELEVEN A

abstract details download pdf

464 - 476 - 
De divertikel van Zenker
LERUT T, CEULEMANS P, COOSEMANS W et al.

abstract details download pdf

477 - 481 - 
Divertikel van Zenker: endoscopische myotomie via een flexibele endoscoop is een volwaardige, minimaal invasieve behandeling
CHRISTIAENS P, VAN OLMEN A, D’HAENS G et al.

abstract details download pdf

482 - 484 - 
Trotula Van Salerno (?-1097) en de Trotula-operatie
THIERY M

abstract details download pdf

485 - 485 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Sterkten en zwakten van evidentie
DE BACKER G

abstract details download pdf

485 - 486 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Samenbrengen en evaluatie van evidentie
RAMAEKERS D

abstract details download pdf

486 - 487 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. De informatie aan artsen en apothekers
BOGAERT M

abstract details download pdf

487 - 488 - 
Het opsporen van agentia die aangeboren misvormingen kunnen veroorzaken
GEBHARDT DOE

abstract details download pdf

488 - 488 - 
Long-term results after vascularized joint transfer for finger joint reconstruction
DE CAUWER H, RAMPELBERG J, LAUWERYNS J

abstract details download pdf

489 - 489 - 
Transfer van een gevasculariseerd gewricht ter reconstructie van een vingergewricht
HIERNER R, COENEN K, BROOS PLO

abstract details download pdf

489 - 489 - 
Voorschrijven van NSAID's
BOGAERT M

abstract details download pdf