PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 63, issue 5
2007


169 - 173 - 
Multiresistente micro-organismen in thuisvervangende instellingen
VELGHE A, VOGELAERS D

abstract details download pdf

174 - 181 - 
Nosocomiale pneumonie buiten het ziekenhuis: “health-care associated pneumonia” en rusthuispneumonie
DEPUYDT P, VOGELAERS D

abstract details download pdf

182 - 184 - 
Van totale naar partiële nefrectomie ter behandeling van hypernefromen
VERBAEYS C, VERBAEYS A

abstract details download pdf

185 - 189 - 
Antiaggregantia in de perioperatieve periode: stoppen of voortzetten?
TEMMERMAN F, VERHAMME P

abstract details download pdf

190 - 196 - 
Het gebruik van stimulantia bij kinderen en jongeren in Vlaanderen
VAN RANSBEEK S, DANCKAERTS M

abstract details download pdf

197 - 199 - 
Een patiënte met abdominale last en anorexie
VAN MOERKERCKE W, DEBOEVER G, HERTVELDT K

abstract details download pdf

200 - 206 - 
Het syndroom van Bazex of acrokeratosis paraneoplastica. Een vrouw met een spinocellulair carcinoom van de tonsil
VERREYCKEN E, BOYDEN B, SENTE F et al.

abstract details download pdf

207 - 210 - 
Onychocola canadensis: een zeldzame oorzaak van onychomycose
SIJS A, TEMMERMAN L, VAN WALLEGHEM L et al.

abstract details download pdf

211 - 213 - 
Paul Langerhans (1847-1888) en de eilandjes van Langerhans
THIERY M

abstract details download pdf

214 - 215 - 
Hoe de kwaliteit van de antistollingsbehandeling optimaliseren?
VERHAMME P

abstract details download pdf

215 - 215 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Aids in the world
PIOT P

abstract details download pdf

215 - 215 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Aids in the Third World
LANGE J

abstract details download pdf

215 - 216 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Anti-HIV agents
DE CLERCQ E

abstract details download pdf

216 - 217 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Anti-HIV agents in the Third World
MARTIN JC, PAUWELS R, TEMMERMAN M

abstract details download pdf