PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 69, issue 4
2013


155 - 157 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
VANDER STICHELE R, DE PAEPE P, PETROVIC M et al.

abstract details download pdf

158 - 161 - 
Nieuwe anticoagulantia: een veld in blijvende beweging
DE BACKER T, CHRISTIAENS T

abstract details download pdf

162 - 168 - 
Screening naar pregestationele diabetes mellitus bij zwangerschap(swens) en naar zwangerschapsdiabetes: de consensus van de VDV, de VVOG en Domus Medica van 2012
BENHALIMA K, OVERLEGGROEP VDV-VVOG-DOMUS MEDICA

abstract details download pdf

169 - 176 - 
HbA1c als mogelijk criterium voor de diagnose van diabetes mellitus?
VERHAEGEN A, VAN CROMBRUGGE P

abstract details download pdf

177 - 180 - 
Mesenchymale stromale cellen in de hematologie: klinische toepassingen
DEVOS T

abstract details download pdf

181 - 187 - 
Norwoodoperatie voor de chirurgische behandeling van het hypoplastisch linkerhartsyndroom en functionele varianten: resultaten
CAMFFERMAN FA, DE WILDE H, BOVÉ T et al.

abstract details download pdf

188 - 189 - 
Een jonge vrouw met een terugkerende laag-digestieve bloeding
VANDERMEULEN L, MANA F, URBAIN D

abstract details download pdf

190 - 196 - 
Het sporadische medullaire schildkliercarcinoom: chirurgische aandoening en behandeling
DE SUTTER I, VAN SLYCKE S, VAN CROMBRUGGE P et al.

abstract details download pdf

197 - 201 - 
Jacques Reverdin (1842-1929) en het vrijehuidtransplantaat
THIERY M, MATTON G

abstract details download pdf

202 - 203 - 
Hormonen en medicatie bij de recent gemenopauzeerde vrouw: verantwoord gebruik
DEPYPERE H, DEPAUW M, GOEMAERE S et al.

abstract details download pdf