PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 64, issue 4
2008


169 - 169 - 
Ten geleide
VAN DE VEN L, IGODT P

abstract details download pdf

170 - 175 - 
Depressie en dementie, een relatie apart
EECKHOUT F, VANDENBULCKE M

abstract details download pdf

176 - 180 - 
Begeleiding van ouderen: valkuilen en aandachtspunten
VAN DE VEN L

abstract details download pdf

181 - 185 - 
Drempels in het zorgpad van de gerontopsychiatrische patiënt
DE LEPELEIRE J

abstract details download pdf

186 - 190 - 
Psychotherapeutisch werken met ouderen vanuit een systemische invalshoek
BONNEWYN A, BROEKAERT D

abstract details download pdf

191 - 199 - 
De wet betreffende de rechten van de patiënt: (r)evolutie in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen? Over inzagerecht, toestemming voor medisch handelen, beslissingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging van de patiënt in tijden van zelfbeschikking en autonomie
GESTELS I, NYS H, VANDENBERGHE J

abstract details download pdf

200 - 206 - 
Aandacht voor rouw en gecompliceerde rouwprocessen binnen een multidisciplinaire gerontopsychiatrische dagkliniek
HOOGHE A

abstract details download pdf

207 - 209 - 
Calcinerende retrofaryngale tendinose: een zeldzame vorm van acute torticollis
VAN KERCKHOVEN I, VERMEERSCH G, DEFRANCQ D

abstract details download pdf

210 - 213 - 
Een 74-jarige man met een pijnlijk en atrofisch been
SNAUWAERT J, DE ROECK J, WYNANTS P et al.

abstract details download pdf

214 - 215 - 
Heinrich Irenaeus Quincke (1842-1922) en het oedeem van Quincke
THIERY M

abstract details download pdf