PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 58, issue 4
2002


231 - 239 - 
De universele hepatitis-B-vaccinatie in Vlaanderen: een lijdensweg of een voorbeeld van beleidsvoering? Anatomie van de besluitvorming
VAN DAMME P, KEUNEN K, BEUTELS P

abstract details download pdf

240 - 244 - 
De behandeling van hepatitis C bij intraveneuze drugsgebruikers: een stand van zaken
KEEREMAN NM, VAN VLIERBERGHE H

abstract details download pdf

245 - 250 - 
WWW in de 21ste eeuw: wordt wetenschap wijsheid?
KINT J

abstract details download pdf

251 - 255 - 
De laparoscopische nefrectomie: ervaringen met de eerste 50 patiënten
VAN DER EECKEN H, MOTTRIE A, CARPENTIER P et al.

abstract details download pdf

256 - 259 - 
Een 28-jarige patiënt met enkelartritis, pijnlijke vlekken op de onderbenen en hilaire klieren
POLLET P, BLOCKMANS D, BOBBAERS H

abstract details download pdf

260 - 267 - 
Preoperatieve cardiale risicostratificatie voor niet-cardiale heelkunde
VAN MELKEBEKE C, DENS J

abstract details download pdf

268 - 273 - 
Colitis door cytomegalovirus bij "immuuncompetente" patiënten
JACOBS D, D'HAENS G

abstract details download pdf

274 - 282 - 
Koorts van ongekende oorsprong: Aanwinsten van het laatste decennium
KNOCKAERT DC, VANDERSCHUEREN S, BLOCKMANS D

abstract details download pdf

283 - 290 - 
Milieutoxicologische metingen, een synopsis voor de algemene practicus. Deel 2: biomonitoring van polycyclische aromatische koolwaterstoffen en benzeen, een moleculair-epidemiologische benadering
NAWROT T, DEN HOND E, STAESSEN JA

abstract details download pdf

291 - 292 - 
Alexandre Couvelaire (1873-1948) en de uterus van Couvelaire
THIERY M

abstract details download pdf

293 - 293 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Het neuroblastoom, "enfant terrible" onder de kindertumoren
LAUREYS G

abstract details download pdf

293 - 293 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. De ontwikkeling van de immunocompetentie van de kip
GODDEERIS B

abstract details download pdf

293 - 294 - 
Obstetrische handgrepen. Van Hippocrates to de Snoo en daarna
DEVLIEGER R, SPITZ B, THIERY M

abstract details download pdf

295 - 296 - 
Invriezen van ovariumweefsel: een toekomstige mogelijkheid om de vruchtbaarheid van de vrouw te vrijwaren
D'HOOGHE T, MEULEMAN C, MEEUWIS L et al.

abstract details download pdf

297 - 298 - 
Wervelindeukingsfractuur: preventie en behandeling
LYSENS R

abstract details download pdf

298 - 298 - 
Prostatitis bij wielrenners
OOSTERLINCK W

abstract details download pdf