PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 57, issue 4
2001


247 - 254 - 
Gezondheidseffecten van 50 hertz-elektrische en -magnetische velden rond elektriciteitsgeleiders
DE RIDDER M, VANHOORNE M

abstract details download pdf

255 - 262 - 
Gezondheidseffecten van GSM-straling
DE RIDDER M, VANHOORNE M

abstract details download pdf

263 - 271 - 
Methotrexaat in de behandeling van reumatoïde artritis
MIELANTS H, SCHATTEMAN L

abstract details download pdf

272 - 276 - 
Aspecten van neonatale herpes-simplexinfectie
ALLEGAERT K, COSSEY V, VAN BOSSTRAETEN B et al.

abstract details download pdf

277 - 285 - 
Aneurysma en dissectie van de aorta thoracalis
CEULEMANS P, VAN HEE R, MOULIJN AC et al.

abstract details download pdf

286 - 291 - 
Voedingspatroon bij kinderen met obesitas
MASSA G, VANOPPEN A, GILLIS P et al.

abstract details download pdf

292 - 296 - 
Tuberculeuze meningitis bij een allochtoon kind
MEYTS I, PROESMANS M, DE BOECK C

abstract details download pdf

297 - 299 - 
Hyponatriëmie en polyurie bij kinderen met ernstige arteriële hypertensie
PROESMANS W, LEMMENS F, VAN HOESTENBERGHE R

abstract details download pdf

300 - 304 - 
Traumatische avulsiefractuur van de ringapofyse L4 bij een patiënt met lysis van L4
PALMANS V, VAN CALENBERGH F, VAN LOON J

abstract details download pdf

305 - 313 - 
Autosomaal dominant overerfelijke polycystische nieren: genetische afwijkingen en pathogenese van de cysten
GILLARD PGT, MAES BD, KUYPERS DRJ et al.

abstract details download pdf

314 - 318 - 
Hibernatie: van werkhypothese tot klinische realiteit
DE PAUW M, DE VLIEGHERE F, DE SUTTER J

abstract details download pdf

319 - 320 - 
Nieuwslijn farmacotherapie
BOGAERT M

abstract details download pdf

320 - 320 - 
Positionering van anti-parkinsonmiddelen
SANTENS P

abstract details download pdf

320 - 321 - 
Immunotherapie bij allergische aandoeningen
KIPS J

abstract details download pdf

321 - 322 - 
Cannabis als geneesmiddel: wat is de evidentie?
BOGAERT M

abstract details download pdf

323 - 323 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Van pil tot pil: orale anticonceptie, veneuze trombose en stollingsafwijkingen
VANDENBROUCKE JP

abstract details download pdf

323 - 324 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Twintig jaar in-vitrofertilisatie: verwezenlijkingen en vragen voor de toekomst
VAN STEIRTEGHEM A

abstract details download pdf

324 - 325 - 
Het verband tussen kanker en de consumptie van quorn
DUTHOY W

abstract details download pdf