PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 62, issue 3
2006


173 - 185 - 
Microarchitecturale veranderingen onder behandeling met bisfosfonaten en de preventie van osteoporotische breuken
BOONEN S, BOUILLON R, LUYTEN FP et al.

abstract details download pdf

186 - 195 - 
Cryoanalgesie: een aanwinst in de fysiotechnische behandeling van pijn
BEEUWSAERT G, LYSENS R, STEVENS A

abstract details download pdf

196 - 203 - 
Elektrische hersenstimulatie bij ernstige, therapierefractaire obsessieve-compulsieve stoornis
GABRIËLS L, COSYNS P, NUTTIN B

abstract details download pdf

204 - 207 - 
Niet ziekte van Lyme, maar wat dan wel?
EYKENS L, GEENS E, JACOBS J et al.

abstract details download pdf

208 - 212 - 
Fysiologie en pathofysiologie van de schildklier bij de zwangere en de invloed op de foetus en de pasgeborene
JACQUEMYN Y, ZECIC A, ABS R

abstract details download pdf

213 - 218 - 
De invloed van hyperthyreoïdie op de zwangerschap, de foetus en de pasgeborene
JACQUEMYN Y, ZECIC A, ABS R

abstract details download pdf

219 - 222 - 
De invloed van hypothyreoïdie op het zwangerschapsverloop, de foetus en de pasgeborene
JACQUEMYN Y, ZECIC A, ABS R

abstract details download pdf

223 - 234 - 
De rol van arseentrioxide (As2O3) in de behandeling van acute promyelocytenleukemie
PLATTEAU E, VANDENBERGHE P, BILLIET J et al.

abstract details download pdf

235 - 239 - 
Indicaties voor hoorapparaataanpassing en cochleaire implantatie bij kinderen
VANTRAPPEN G, WOUTERS J, DESLOOVERE C

abstract details download pdf

240 - 244 - 
Audiologische en medische diagnostiek voor cochleaire implantatie bij kinderen, implantatie en fitting
DESLOOVERE C

abstract details download pdf

245 - 252 - 
Invloed van de vroege gehoorscreening op de resultaten na cochleaire implantatie
DE RAEVE L

abstract details download pdf

253 - 254 - 
Charles-Gabriel Pravaz (1791-1853) en de spuit van Pravaz
THIERY M

abstract details download pdf

255 - 255 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Proclamatie van de laureaten van de wetenschappelijke prijzen toegekend door de Academie
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

abstract details download pdf