PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 61, issue 3
2005


169 - 178 - 
Vergelijkend onderzoek naar de aflevering van generieken
DE COSTER S, LAEKEMAN G, ZWAENEPOEL L et al.

abstract details download pdf

179 - 184 - 
Laparoscopische behandeling van niercelcarcinoom: oncologisch verantwoord?
SCHATTEMAN P, TUYTTEN T, CARPENTIER P et al.

abstract details download pdf

185 - 191 - 
Vochttoediening bij terminale patiënten op een palliatieve zorgeenheid
DEVOGHT A, MENTEN J, EVERS G

abstract details download pdf

192 - 193 - 
Een 48-jarige man met hyponatriëmie en een grote abdominale massa
VANDEBOSCH S, SERMIJN E, LACOR P

abstract details download pdf

194 - 202 - 
Bedplassen: brein, nieren of blaas?
VAN HOECK K, BAEL A, VAN DESSEL E et al.

abstract details download pdf

203 - 212 - 
Nazorg van een pediatrische levertransplantatie: leidraad voor de huisarts
VAN LOOCKE V, BERREVOET F, KERREMANS I et al.

abstract details download pdf

213 - 216 - 
Een patiënte met hypercortisolisme ten gevolge van een kleincellig longcarcinoom
HAVERKAMP M, SLEE P, GEERS A

abstract details download pdf

217 - 221 - 
Aantasting van de vrouwelijke genitale tractus bij polyarteriitis nodosa. Een patiëntencasus
MONBAILLIU H, VERBRUGGEN A, PRAET M et al.

abstract details download pdf

222 - 231 - 
"Toll-like"-receptoren herkennen microbiële patronen in het immuunsysteem
STARCKX S, OPDENAKKER G

abstract details download pdf

232 - 234 - 
Alexander Brunschwig (1901-1969) en de Brunschwig-operatie
THIERY M

abstract details download pdf

235 - 235 - 
Spondylolyse bij jonge atleten
VERSPEELT P, SYS J

abstract details download pdf

235 - 236 - 
Disulfiram bij alcoholdependentie?
BOGAERT M

abstract details download pdf