PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 60, issue 3
2004


155 - 156 - 
Ten geleide
LAUWERYNS J, MATTHYS D, STEVENS WJ et al.

abstract details download pdf

157 - 157 - 
De arts bij het levenseinde van een patiënt
EGGERMONT E, RENAER M

abstract details download pdf

159 - 163 - 
Beschouwingen rond palliatieve terminale sedatie
DEVULDER J, CROMBEZ E, GHIJS L et al.

abstract details download pdf

164 - 173 - 
Palliatieve sedatie voor refractaire symptomen bij terminale patiënten. Procedure en resultaten van het palliatief-supportteam en de palliatievezorgeenheid van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven
MENTEN J, VAN OOSTEROM A, VANDEN BOGAERT W et al.

abstract details download pdf

174 - 181 - 
De Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Een overzicht
DE BONDT W

abstract details download pdf

182 - 187 - 
Rechten en plichten van artsen in de wet op de euthanasie
NYS H

abstract details download pdf

188 - 195 - 
De Belgische wet betreffende de euthanasie: een personalistische verheldering
SCHOTSMANS P

abstract details download pdf

196 - 203 - 
Advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere medische beslissingen omtrent het levenseinde
NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

abstract details download pdf

204 - 213 - 
Medische beslissingen bij het levenseinde
VERMYLEN J

abstract details download pdf

214 - 218 - 
Standpunt ingenomen door de Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het AZ-VUB met betrekking tot de toepassing van euthanasie
DECONINCK P, LACOR P, REFLECTIEGROEP BIOMEDISCHE ETHIEK VAN HET AZ-VUB

abstract details download pdf

219 - 222 - 
Medische beslissingen omtrent het levenseinde
CRAS P

abstract details download pdf

223 - 231 - 
De euthanasiewet in België en Nederland
DELIENS L, VAN DER WAL G

abstract details download pdf

232 - 234 - 
De Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
DISTELMANS W

abstract details download pdf

235 - 245 - 
Medische besluitvorming rond het levenseinde in zes Europese landen: een beschrijvend onderzoek
VAN DER HEIDE A, DELIENS L, FAISST K et al.

abstract details download pdf