PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 24
2017


1511 - 1520 - 
Folia Pharmacotherapeutica

abstract details download pdf

1521 - 1526 - 
Screening voor darmkanker: kritische evaluatie van methoden en strategieën
MOONS L, MARIMAN A, VERMEIR P et al.

abstract details download pdf

1527 - 1530 - 
Transmurale zorg voor oncologische patiënten
SCHRIJVERS D, VAN ASCH L, VAN LOON H et al.

abstract details download pdf

1531 - 1537 - 
Depressie en kwetsbaarheid op oudere leeftijd:een overzicht
VAN DAMME A, PETROVIC M

abstract details download pdf

1538 - 1544 - 
Het beleid bij primaire ovariële insufficiëntie
SOETE E, MULIER P, CLARYSSE A

abstract details download pdf

1545 - 1548 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
VANDER STICHELE R, VAN BORTEL L, CHRISTIAENS T

abstract details download pdf

1549 - 1553 - 
Een 27-jarige vrouw met aanslepende, onverklaarde pijn en zwelling ter hoogte van beide enkels
HENDRICKX N-J, WILLEMS J, BERGER J et al.

abstract details download pdf

1554 - 1556 - 
Een bicorporele tweelinggraviditeit in een uterus didelphys
VAN DEN BERGHE S, TÉBLICK A, STEYLEMANS A et al.

abstract details download pdf

1557 - 1557 - 
Cure for the itch
DEBACKERE K

abstract details download pdf

1558 - 1560 - 
Een jonge vrouw met vermagering, koorts, dyspneu, hemoptoë en nierinsufficiëntie
MEERSSEMAN W, BLOCKMANS D

abstract details download pdf

1561 - 1563 - 
Moet de drempel voor antihypertensieve medicatie naar omlaag?
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, VAN BRABANDT H

abstract details download pdf