PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 62, issue 24
2006


1713 - 1716 - 
Schimmels en gezondheid
STEVENS WJ, EBO DG

abstract details download pdf

1717 - 1723 - 
Evaluatie van en samenhang tussen cardiovasculaire inspanningscapaciteit, fysieke competentiebeleving en zelfgerapporteerde vermoeidheid bij chronisch vermoeide jongeren
VAN CAUWELAERT K, VANDERFAEILLIE J, LAMPO A et al.

abstract details download pdf

1724 - 1732 - 
Chirurgische resectie van het slokdarmleiomyoom. Ervaringen in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven met een minimaal invasieve benadering
MEEKERS F, NAFTEUX P, COOSEMANS W et al.

abstract details download pdf

1733 - 1736 - 
Een dame met dyspneu
VAN MOERKERCKE W, STROOBANDT R

abstract details download pdf

1737 - 1742 - 
Een primo-infectie met parvovirus B19 bij een volwassen immuuncompetente vrouw
DENYS B, MAREEN P, TEMMERMAN L et al.

abstract details download pdf

1743 - 1747 - 
Gastritis door syfilis: een zeldzame presentatie van secundaire syfilis
VAN GOOL S, OSSELAER M

abstract details download pdf

1748 - 1748 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Evolutie van de ziektespecifieke seksratio van de mortaliteit wereldwijd, periode 1950-2000
KESTELOOT H

abstract details download pdf

1748 - 1748 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. De eerste resultaten van de nationale voedselconsumptiepeiling
DE BACKER G

abstract details download pdf