PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 58, issue 24
2002


1617 - 1619 - 
De relatie tussen artsen en de farmaceutische bedrijven
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË EN ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE DE BELGIQUE

abstract details download pdf

1620 - 1630 - 
Radionuclidentherapie bij skeletmetastasen: huidige stand en toekomstperspectief
VAN LAERE K, GEMMEL F, DE WINTER F et al.

abstract details download pdf

1631 - 1637 - 
Long- en hart-longtransplantaties in de U.Z. Leuven, 150 procedures en 10 jaar verder: een overzicht
VERLEDEN GM, VAN RAEMDONCK D, DUPONT LJ et al.

abstract details download pdf

1638 - 1641 - 
Screeningsmammografie bij een asymptomatische 58-jarige vrouw
BILTJES I, VERSLEGERS I, VAN GOETHEM M et al.

abstract details download pdf

1642 - 1647 - 
Ethische aspecten van epidemiologisch onderzoek bij bejaarden: consensustekst
BUNTINX F, DE LEPELEIRE J, CONSENSUSWERKGROEP ETHISCHE ASPECTEN VAN EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK BIJ BEJAARDEN

abstract details download pdf

1648 - 1651 - 
Huidproblemen rondom abdominale stoma's
DEVOS S, BEELE H

abstract details download pdf