PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 66, issue 23
2010


1111 - 1112 - 
Farmacotherapeutische actualiteit
VANDER STICHELE RH, DE PAEPE P, PETROVIC M et al.

abstract details download pdf

1113 - 1114 - 
Metformine & prediabetes?!
RUIGE JB

abstract details download pdf

1115 - 1122 - 
Patiënten met reumatoïde artritis niet-reagerend op een anti-TNF-a-therapie: andere TNF-a-blokker of medicijnen met een ander werkingsmechanisme? Een literatuurstudie
MOUBAX K, VERSCHUEREN P, WESTHOVENS R

abstract details download pdf

1123 - 1129 - 
Sessiel “serrated” adenoom: een nieuwe neoplastische poliep?
RENCKENS I, GEBOES K

abstract details download pdf

1130 - 1135 - 
Snel verlopende ziekte van Alzheimer: voorstellen voor het maken van een tijdige diagnose op basis van definitie en klinische predictoren
VERSLEGERS L, SOMERS M, DE VIL B et al.

abstract details download pdf

1136 - 1139 - 
Een 22-jarige man met koorts, hoest en stomatitis
VANDER STICHELE D, MORTZOS N, CRAGGS B et al.

abstract details download pdf

1142 - 1145 - 
Bijzondere presentatie van een primair ongedifferentieerd cardiaal sarcoom
VAN WILDER N, DECOCHEZ K, SCOTT B et al.

abstract details download pdf

1146 - 1149 - 
Iatrogeen veroorzaakt aneurysma spurium van de arteria profunda femoris bij het plaatsen van een gamma-nagel
RAJARAM R, BARENDREGT WA, WERRE AJ

abstract details download pdf

1150 - 1155 - 
De moleculaire studie van de ziekte van Alzheimer: op weg naar een causale behandeling
DE STROOPER B

abstract details download pdf

1156 - 1157 - 
Anton Nuck (1650-1692) en het kanaal of divertikel van Nuck
THIERY M

abstract details download pdf