PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 62, issue 23
2006


1637 - 1638 - 
Cirkels van zorg: ethiek in zorg voor ouderen
GASTMANS C

abstract details download pdf

1639 - 1649 - 
Zelfdoding bij ouderen: klinisch-ethische oriëntaties
VANLAERE L, BOUCKAERT F, GASTMANS C

abstract details download pdf

1650 - 1658 - 
Het gebruik van fysieke fixatie bij ouderen: een zorg-ethische aanpak
GASTMANS C, MILISEN K

abstract details download pdf

1659 - 1663 - 
Richtlijn betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen ter beveiliging van de patiënt in de UZ Leuven
MILISEN K, VANDENBERGHE J, SABBE M et al.

abstract details download pdf

1664 - 1673 - 
Beroepsethiek voor hulpverleners
LEIJSSEN M

abstract details download pdf

1674 - 1678 - 
Wilsonbekwaamheid in de ouderenzorg – Klinisch-ethische aspecten
ANCKAERT L

abstract details download pdf

1679 - 1686 - 
Zelfbeschikking-in-verbinding en medische beslissingen bij het levenseinde
DESMET M

abstract details download pdf

1687 - 1692 - 
Levensbeëindiging en dementie. Wat is juridisch mogelijk? Wat is juridisch wenselijk?
NYS H

abstract details download pdf

1693 - 1701 - 
Moreel beraad en goede zorg voor ouderen veronderstellen en versterken elkaar
MOLEWIJK B, WIDDERSHOVEN G

abstract details download pdf

1702 - 1703 - 
Joe Vincent Meigs (1892-1963) en het syndroom van Meigs
THIERY M

abstract details download pdf