PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 22
2017


1 - 13 - 
Acuut hartfalen
TIMMERMANS P JR , RAYMAEKERS V

abstract details download pdf

14 - 21 - 
Behandeling van voorkamerfibrillatie
DEMOLDER A, DUYTSCHAEVER M

abstract details download pdf

22 - 31 - 
Differentiële diagnose van syncope
NYS A, DE BUSSER R, DENDALE P

abstract details download pdf

32 - 41 - 
Mitraliskleplijden: diagnose en behandeling
VAN ASSCHE L, NASSER R, CLAEYS MJ

abstract details download pdf

42 - 54 - 
Diagnose en behandeling van chronisch hartfalen
MARTENS P, MULLENS W

abstract details download pdf

1359 - 1367 - 
Folia Pharmacotherapeutica

abstract details download pdf

1368 - 1378 - 
Nood aan richtlijnen in de Vlaamse psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
SABBE B

abstract details download pdf

1379 - 1385 - 
Cerebrovasculaire verwikkelingen van illegaal druggebruik
CALLE S, THYS C, TANUSHI G et al.

abstract details download pdf

1386 - 1393 - 
Seksualiteit bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis
VAN KAAM K, VERMOTE R

abstract details download pdf

1394 - 1397 - 
Biologicals bij systeemvasculitis
BLOCKMANS D

abstract details download pdf

1398 - 1403 - 
Gebruik van biologicals bij inflammatoire systeemziekten: risico’s en voorzorgsmaatregelen
D’HAENENS A, VANDERSCHUEREN S, DE LANGHE E et al.

abstract details download pdf

1404 - 1409 - 
Een zeldzame oorzaak van acuut coronair syndroom bij een jonge vrouw zonder cardiale risicofactoren
WIJNANT S, GHEERAERT P, DEVOS D et al.

abstract details download pdf

1410 - 1413 - 
„Airspace enlargement with fibrosis”,
een nieuwe entiteit in het spectrum van de longfibrose?
MOERMAN T, YSERBYT J, VERBEKEN E et al.

abstract details download pdf

1414 - 1420 - 
Een merkwaardig geval van ernstige hypernatriëmie
MAES W

abstract details download pdf

1421 - 1426 - 
Handleiding bij het lezen van een Health Technology Assessment (HTA): het voorbeeld van bevacizumab voor ovariumkanker
VLAYEN J, NEYT M, DEVRIESE S et al.

abstract details download pdf

1427 - 1429 - 
Suikerconsumptie en kanker, wat weten we?
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, VAN GEYTE K et al.

abstract details download pdf

1430 - 1433 - 
Helen B. Taussig (1898-1986) en de Blalock-Taussig-operatie
THIERY M

abstract details download pdf