PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 66, issue 22
2010


1055 - 1061 - 
Ethische beschouwingen rond de behandeling van ernstig hartfalen
VANDERHEEREN P, DE PAUW M, VANDEKERCKHOVE H et al.

abstract details download pdf

1062 - 1067 - 
Femoroacetabulair impingement
VOLCKE P, VAN DEN DAELEN L, D’HOOGHE P

abstract details download pdf

1068 - 1075 - 
Necrotiserende fasciitis: een levensbedreigende aandoening
DELAUNAY E, VANDENBERK P

abstract details download pdf

1076 - 1086 - 
Attitudes van medewerkers van fertiliteitscentra ten aanzien van de Belgische wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten
VAN HAECKE M, PROVOOST V, PENNINGS G

abstract details download pdf

1087 - 1090 - 
Een zeldzame oorzaak van een darmobstructie
NEIRYNCK V, MAES H, VANBRABANT P et al.

abstract details download pdf

1091 - 1093 - 
Hoofdpijn en koorts bij een 35-jarige man
HANTSON I, HEREMANS A

abstract details download pdf

1094 - 1101 - 
Het transmurale zorgtraject diabetes mellitus type 2
GODERIS G, MATHIEU C

abstract details download pdf

1102 - 1105 - 
Gesprek met em. prof. dr. Jacques Timperman: interview door em. prof. dr. Robert Rubens
VAN VARENBERGH D, D’HONDT-DE VUYST MT

abstract details download pdf

1106 - 1106 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Euthanasie en andere medische beslissingen aan het levenseinde in België
DELIENS L

abstract details download pdf

1106 - 1106 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Structurele biologie in geneesmiddelenontwikkeling
LESCRINIER E

abstract details download pdf

1106 - 1107 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Cognitieve en motorische stoornissen bij schizofrenie
SABBE B

abstract details download pdf