PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 65, issue 22
2009


1031 - 1037 - 
Pre-eclampsie in een darwiniaans perspectief
PIJNENBORG R, VERCRUYSSE L, HANSSENS M et al.

abstract details download pdf

1038 - 1048 - 
Het organisch psychosyndroom veroorzaakt door solventen: diagnostische knelpunten
GEENS T, VIAENE M, HEYVAERT V et al.

abstract details download pdf

1049 - 1052 - 
Hik: meestal banaal, soms fataal
MERCKAERT V, CRAS P

abstract details download pdf

1053 - 1057 - 
Abdominale koliekpijnen na een verblijf in China
SOUFFLET V, DE CONINCK S, LISSENS P et al.

abstract details download pdf

1058 - 1065 - 
Het zorgproces rond zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek: klinisch-ethische oriëntaties vanuit christelijk perspectief
GASTMANS C

abstract details download pdf

1066 - 1069 - 
Vasculitis bij de oudere patiënt: een 84-jarige dame met oedemen en epistaxis en een 80-jarige dame met hoesten en koorts
HOLVOET A, MAES B, POLLET S et al.

abstract details download pdf

1070 - 1080 - 
Perioperatief beleid bij gebruik van antitrombotica
VANDERMEULEN E, VERHAEGHE R, VERHAMME P

abstract details download pdf

1081 - 1083 - 
Een 55-jarige patiënte met diffuse spier- en gewrichtspijnen, hoge koorts en talrijke pijnlijke rode vlekjes
DE BEENHOUWER T, HIELE M, BLOCKMANS D

abstract details download pdf

1084 - 1085 - 
Ephraim McDowell (1771-1830) en de ovariëctomie
THIERY M

abstract details download pdf

1086 - 1086 - 
Ethische en wettelijke beschouwingen rond abortus in België
LAMBRECHT S, DE SUTTER P, DE SERANNO P et al.

abstract details download pdf