PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 72, issue 21
2016


1207 - 1214 - 
Periprosthetische gewrichtsinfecties van de knie:diagnose en behandeling
VAN HOVE B, DE FERM A

abstract details download pdf

1215 - 1223 - 
Beoordeling van de werk (on)bekwaamheid bij oudere werknemers door huisarts en verzekeringsarts
NASSEN J, DEWITTE H, DE RAEVE G et al.

abstract details download pdf

1224 - 1234 - 
Een 66-jarige patiënte met een bomberend hematoom in de posterieure farynxwand, uitgebreide thoracale ecchymosen en geïsoleerde aPTT-verlenging
DE GEETER S, DAMEN J, MAES B et al.

abstract details download pdf

1235 - 1239 - 
Een jongeman met diffuus verspreide longnoduli
CASTELEYN I, BEIRINCKX A, DE MOERLOOSE E et al.

abstract details download pdf

1240 - 1243 - 
Fototoxiciteit na de inname van simeprevir voor de behandeling van hepatitis C
DESMIDT F, THOEN H, GEERTS A et al.

abstract details download pdf

1244 - 1251 - 
Welke nieuwe orale antidiabetica bij welke patiënt?
MATHIEU C

abstract details download pdf

1252 - 1257 - 
Baarmoederhalskanker: preventie en screening, stand van zaken
HUYGHE S, POPPE W

abstract details download pdf

1258 - 1260 - 
Verhoogt hormonale anticonceptie het risico op depressie?
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, AMY JJ et al.

abstract details download pdf