PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 58, issue 21
2002


1385 - 1391 - 
Het chronische-vermoeidheidsyndroom: door de bomen het bos...
VAN HOUDENHOVE B

abstract details download pdf

1392 - 1397 - 
Onderzoek naar de invloed van geluidsoverlast op de gezondheidswaarneming van stadsbewoners: epidemiologisch onderzoek
DEVROEY D, BETZ W, COIGNIEZ P

abstract details download pdf

1398 - 1406 - 
Gezondheidsklachten bij omwonenden van een internationale luchthaven. Een transversaal onderzoek
BLOCKMANS D, VANDEPUTTE A, MASSCHELEIN R

abstract details download pdf

1407 - 1416 - 
Echografische beoordeling van ovariale pathologie
TIMMERMAN D, VERGOTE I

abstract details download pdf

1416 - 1421 - 
Tuberculeuze meningitis bij personen met HIV-infectie
DOHMEN S, OSTYN B, COLLIER I et al.

abstract details download pdf

1422 - 1425 - 
Antidepressiva: indicaties en keuzecriteria bij de eerstelijnsaanpak van depressie
DE MEYERE M

abstract details download pdf

1426 - 1434 - 
Unipolaire depressie: niet-medicamenteuze aanpak door de huisarts
ROGIERS R

abstract details download pdf

1435 - 1439 - 
Ascites en verhoogd CA 125
KETELS S, LACOR P, DE SUTTER P et al.

abstract details download pdf

1440 - 1444 - 
Acute suppuratieve thyreoÏditis met abcesvorming. Casuïstiek en kort literatuuroverzicht
VERFAILLIE G, SCHIMMER W, DEMEY J et al.

abstract details download pdf

1445 - 1447 - 
Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) en het Doyle-syndroom
THIERY M

abstract details download pdf

1448 - 1448 - 
Secundaire syfilisserologie
BOBBAERS H

abstract details download pdf