PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 56, issue 21
2000


1523 - 1532 - 
Reumatoïde artritis: verschuiving van paradigma’s
VERSCHUEREN P, WESTHOVENS R, WOUTERS C et al.

abstract details download pdf

1533 - 1538 - 
Percutane sluiting van een open foramen ovale ter preventie van een recidiverend cerebrovasculair accident
BUDTS W, GEWILLIG M, VAN DE WERF F et al.

abstract details download pdf

1539 - 1546 - 
De behandeling van congenitale aortaklepstenose. Evolutie in chirurgische techniek - de Ross-operatie
FRANÇOIS K, DE WOLF D, MATTHYS D et al.

abstract details download pdf

1547 - 1550 - 
Aldosteronantagonisten in de behandeling van hartfalen
DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J et al.

abstract details download pdf

1551 - 1557 - 
Arteriële hypertensie na carotisendarteriëctomie
VON KEMP K, VAN DEN BRANDE P, UMBRAIN V et al.

abstract details download pdf

1558 - 1562 - 
Intrapartale spoeling met chloorhexidine als preventie van neonatale kolonisatie met groep-B-streptokokken (GBS)
COPPENS H, VERGUTS L, VERVLIET J et al.

abstract details download pdf

1563 - 1571 - 
De overheid en het beleidsondersteunend onderzoek
KESTELOOT K, , et al.

abstract details download pdf

1572 - 1579 - 
Het synovium en de "biologics"
VERSCHUEREN P, , et al.

abstract details download pdf

1580 - 1582 - 
Adolphe Pinard (1844-1934) en de stethoscoop van Pinard
THIERY M, , et al.

abstract details download pdf

1583 - 1583 - 
Farmacotherapeutisch bijblijven 1. Nieuwslijn Farmacotherapie. "Een recentelijk geïntroduceerd slaapmiddel: zaleplon (Sonata®)"
SIMON M, MIGNON A, BOGAERT M et al.

abstract details download pdf

1584 - 1584 - 
Depo-Provera® bij een 48-jarige dame
BUYTAERT P, , et al.

abstract details download pdf

1584 - 1584 - 
Vierveldentabel: bepaling van de positiviteit, negativiteit, sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde van een test
SCHEERLINCK R, LESAFFRE E, et al.

abstract details download pdf