PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 55, issue 21
1999


1489 - 1492 - 
Recente inzichten met betrekking tot het gebruik van fluoride als cariëspreventief middel
DECLERCK D, , et al.

abstract details

1493 - 1497 - 
Benadering van de klacht "snurken": epidemiologie, diagnostiek en behandeling in de eerste lijn
PEVERNAGIE D, VAN DE PUTTE M, PAUWELS RA et al.

abstract details

1498 - 1503 - 
Polysomnografische diagnose en medische behandeling van slaapgebonden adembelemmering op het niveau van de bovenste luchtweg
PEVERNAGIE D, , et al.

abstract details

1504 - 1509 - 
De behandeling van snurken en slaapapnoe met mondapparaten
VERHEYEN I, VAN ZEGHBROECK L, PEVERNAGIE D et al.

abstract details

1510 - 1516 - 
De rol van uvulopalatofaryngoplastiek bij slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen
HAMANS E, VAN CAUWENBERGE P, et al.

abstract details

1517 - 1521 - 
Mandibulomaxillaire "advancement"-osteotomie (MMA) in de behandeling van het obstructief slaapapnoesyndroom
VERMOUT W, DE CLERCQ A, DE CLERCQ C et al.

abstract details

1522 - 1529 - 
Multidisciplinaire aanpak van gesloten spinale dysrafie bij de zuigeling
CORNETTE L, VERPOORTEN C, VAN CALENBERGH F et al.

abstract details

1530 - 1533 - 
Dissectie van de craniocervicale arteriën
DEPAUW P, CAEKEBEKE J, et al.

abstract details

1534 - 1540 - 
Onderzoek naar mineraal- en spoorelementaanvoer via duplicaatbemonstering en 24-uursinname
ROBBERECHT H, DEELSTRA H, et al.

abstract details

1541 - 1544 - 
Intracerebraal hematoom na carotisendarteriëctomie: een ernstige verwikkeling
VERDUYCKT F, HAECK L, et al.

abstract details

1545 - 1548 - 
Associatie tussen sarcoïdose en de ziekte van Hodgkin. Casuïstiek
BOGAERTS P, DEMEDTS MG, VAN BOUWEL E et al.

abstract details

1549 - 1551 - 
Nieuwslijn Farmacotherapie
KAUFMAN JM, BOGAERT M, et al.

abstract details

1551 - 1553 - 
De nieuwere fluorochinolonen
PELEMAN RA, DE MEYERE M, et al.

abstract details

1551 - 1551 - 
Lokale corticoïden in de dermatologie
VAN HECKE E, , et al.

abstract details

1554 - 1554 - 
Antioxidantia en coronaire pathologie
DE BACKER G, , et al.

abstract details

1554 - 1555 - 
Cholesterolverlagende middelen en coronaire pathologie
DE BACKER G, , et al.

abstract details

1555 - 1555 - 
Onderwaterbevalling
VAN ASSCHE FA, , et al.

abstract details