PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 20
2017


1207 - 1217 - 
Folia Pharmacotherapeutica

abstract details download pdf

1218 - 1225 - 
Nieuwe behandelingen bij chronische inflammatoire darmziekten
FERRANTE M, VERMEIRE S, VAN ASSCHE G

abstract details download pdf

1226 - 1233 - 
Behandeling van middiafysaire claviculafracturen
WILLEMS H, CLAES T

abstract details download pdf

1234 - 1240 - 
De evolutie van klinische parameters bij patiënten met nood aan upgrade van zorgen
DE BAERDEMAEKER K, VANSTALLEN V, BERGS J et al.

abstract details download pdf

1241 - 1253 - 
Ovariële metastase van een occult cholangiocarcinoom: clinicopathologische evaluatie van een letsel dat een primaire ovariumtumor kan simuleren
VICTOOR J, MOERMAN P

abstract details download pdf

1254 - 1258 - 
Intraosseus meningioom
SAVEYN T, SALAMON N, GABRIËL C et al.

abstract details download pdf

1259 - 1262 - 
(Sub)luxatie van de radiuskop, niet altijd zuiver traumatisch!
COOTJANS K, MIDDERNACHT B, VAN DE MEULEBROUCKE B

abstract details download pdf

1263 - 1271 - 
Kent de centraal-veneuze druk nog een plaats in de vochtresuscitatie bij patiënten met septische shock?
SIEMONS P, LIESENBORGS A

abstract details download pdf

1272 - 1274 - 
Een 66-jarige vrouw met vermagering, hoesten, polyurie en hypercalciëmie
MEERSSEMAN W

abstract details download pdf

1275 - 1277 - 
Welke invloed heeft lichaamsbeweging op borstkanker?
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P

abstract details download pdf

1278 - 1280 - 
Sir Charles Bell (1774-1842) en de verlamming van Bell
THIERY M

abstract details download pdf