PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 59, issue 20
2003


1205 - 1215 - 
Genderverschillen bij de medische beroepsuitoefening
BECK M, LEYS M

abstract details download pdf

1216 - 1224 - 
Het beroep van huisartsen die in 1995 afstudeerden
VAN BAELEN S, GOEDHUYS J, HEYRMAN J et al.

abstract details download pdf

1225 - 1232 - 
Intima-mediadikte van de a. carotis communis: een nieuwe parameter voor vroegtijdige opsporing van hart- en vaataandoeningen
HEUTEN H, CLAEYS MJ, GOOVAERTS I et al.

abstract details download pdf

1234 - 1235 - 
Vaccinatie tegen meningokokken
HOGE GEZONDHEIDSRAAD

abstract details download pdf

1236 - 1237 - 
Vaccinatie tegen rabiës
HOGE GEZONDHEIDSRAAD

abstract details download pdf

1239 - 1251 - 
Vaccinatie tegen meningokokken C in België. Kroniek en context van een federaal-regionale campagne
THEETEN H, VAN DAMME P, CARION F et al.

abstract details download pdf

1252 - 1256 - 
Een oudere man met cystische leverletsels en ascites
ELEWAUT A, DE VOS M, DUYCK P et al.

abstract details download pdf

1257 - 1262 - 
Brucellose als oorzaak van lumbo-ischialgie. Een geval van importpathologie
ALESSI G, VAN DEN ABEELE AM, LEMMERLING M et al.

abstract details download pdf

1263 - 1268 - 
Behandeling van febriele neutropenie gebaseerd op risicostratificatie: (wanneer) is ambulante therapie haalbaar?
MAERTENS J, VERHOEF G, DELFORGE M et al.

abstract details download pdf

1269 - 1274 - 
"Microarray’s" (microroosters): een nieuwe techniek In het moderne kankeronderzoek
VANDENBERGHE P

abstract details download pdf