PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 63, issue 2-3
2007


59 - 70 - 
Longkankerrisico en blootstelling aan cadmium via het milieu: antwoord op de kritiek met toetsing van de causaliteit
NAWROT T, ROELS HA, THIJS L et al.

abstract details download pdf

71 - 75 - 
Functionele hypothalamische amenorroe en de rol van leptine
VERHAEGHE J

abstract details download pdf

76 - 80 - 
Botverlies en risico op osteoporose bij anorexia nervosa
CALLEWAERT F, BOONEN S, VANDERSCHUEREN D

abstract details download pdf

81 - 83 - 
Herstel van de fertiliteit bij hypothalamische oligo- of amenorroe
DE SMET I, D’HOOGHE T

abstract details download pdf

84 - 88 - 
Internistische problemen bij anorexia nervosa
MERTENS A

abstract details download pdf

89 - 91 - 
Een 55-jarige man met pijn en zwelling van pols en duim en verspringende artralgie
KUBASIEWICZ L, CEYSSENS C, VERHAEGEN J et al.

abstract details download pdf

92 - 98 - 
Het ovariaal hyperstimulatiesyndroom (OHSS) en torsio ovarii als verwikkeling van medisch begeleide bevruchting
DESCHUYFFELEER T, BOVYN T, GOESSENS L et al.

abstract details download pdf

99 - 106 - 
Koorts zonder focus: het therapieschema getoetst aan de praktijk
OOSTERLYNCK C, PROESMANS M, DE BOECK K

abstract details download pdf

107 - 110 - 
Syndactylie van de tweede en derde teen: een onschuldig familiaal trekje?
DE COENE A, VANHAESEBROUCK P, MORTIER G

abstract details download pdf

111 - 112 - 
Samuel Kristeller (1820-1900) en de handgreep van Kristeller
THIERY M

abstract details download pdf

113 - 114 - 
Richtlijnen voor actieve opsporing van Chlamydia trachomatis-infectie in de huisartspraktijk
CLAEYS G, VAN RENTERGHEM L, PADALKO E et al.

abstract details download pdf

114 - 115 - 
Acuut myocardinfarct: acetylsalicylzuur en clopidogrel (Plavix®)
DESMET W

abstract details download pdf