PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 54, issue 2
1998


75 - 82 - 
De statistische fundamenten van een geneeskunde gebaseerd op evidentie.
Deel I: De gerandomiseerde klinische studie
LESAFFRE E

abstract details download pdf

83 - 88 - 
Hoe dient het acute myocardinfarct behandeld te worden: primaire PTCA of intraveneuze trombolyse?
VRINTS CJ, BOSMANS JM, CLAEYS MJ et al.

abstract details download pdf

89 - 95 - 
Epidemiologisch onderzoek naar meningokokkeninfecties in de provincie Antwerpen
DRUWÉ P, MAHIEU L, VAN LOOVEREN M et al.

abstract details download pdf

96 - 100 - 
Huidmanifestaties van lupus erythematosus
NAEYAERT JM, SPOO J, EECKHOUT I et al.

abstract details download pdf

101 - 106 - 
Extracutane manifestaties van lupus
PRAET M, NAEYAERT JM, KIPS J et al.

abstract details download pdf

107 - 112 - 
De pathofysiologie van lupus erythematosus
VANHOLDER R, DE KEYSER F, KIPS J et al.

abstract details download pdf

113 - 117 - 
Diagnostische betekenis van lupus-antistoffen
DE KEYSER F

abstract details download pdf

118 - 126 - 
Chloridekanalen: moleculaire remmen voor neuronen en skeletspier
EGGERMONT J, BUYSE G

abstract details download pdf

127 - 134 - 
Medisch-oncologische behandeling van het colorectaal carcinoom
VAN CUTSEM E

abstract details download pdf

135 - 141 - 
Zeldzame en medicatie-geïnduceerde vormen van colitis
D'HAENS G

abstract details download pdf

142 - 142 - 
Aids in België - situatie op 30 juni 1997
LEUSEN I

abstract details download pdf

142 - 143 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Herstel van insulinesecretie bij diabetici: nieuwe mogelijkheden voor een oud probleem
PIPELEERS D

abstract details download pdf

143 - 143 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Diabetescomplicaties en actuele preventiemogelijkheden
BOUILLON R

abstract details download pdf