PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 66, issue 19
2010


897 - 898 - 
Mammografische screening is wel effectief
KELLEN E, VAN STEEN A, BLEYEN L et al.

abstract details download pdf

899 - 907 - 
Lactaatacidose op de spoedgevallendienst
BRABERS V, CUYLE PJ, VANTROYEN B et al.

abstract details download pdf

908 - 914 - 
Congenitale afwijkingen van het aangezicht en de schedel
ROCHE NA, BLONDEEL PN, VAN LANDUYT K et al.

abstract details download pdf

915 - 921 - 
Differentiaaldiagnose van het syndroom van asperger en schizofrenie. Gevalsbeschrijving van een atypische chronisch schizofrene patiënt
LANGSWEIRDT G, HELLEMANS M

abstract details download pdf

922 - 923 - 
Persisterende pijn aan de bovenarm na een mineur trauma
WALLECAN K, BLOM M, VAN DYCK P et al.

abstract details download pdf

924 - 926 - 
Lage cholesterol: niet altijd gezond?
MARIËN L, MOERMAN B

abstract details download pdf

927 - 933 - 
X-gebonden hereditaire hypofosfatemie als oorzaak van O-benen en verstoorde groei
DELPORT T, GILLIS P, MASSA G

abstract details download pdf

934 - 937 - 
Transfusiebeleid en patiëntenveiligheid
DEVOS T

abstract details download pdf

938 - 939 - 
George R. Fowler (1848-1906) en de fowlerse ligging
THIERY M

abstract details download pdf