PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 60, issue 19
2004


1367 - 1372 - 
Besmettingsrisico’s en preventiemaatregelen bij de uitoefening van politionele taken (en eerste hulp bij ongevallen)
VERBAEYS N, VERBAEYS A

abstract details download pdf

1373 - 1381 - 
"Sleeve"-lobectomie als alternatief voor pneumectomiebij de heelkundige behandeling van het niet-kleincelligebronchuscarcinoom
DE LEYN P, ROTS W, DENEFFE G et al.

abstract details download pdf

1382 - 1390 - 
Het maligne insulinoom van de pancreas met levermetastasen:iets voor de chirurg?
DEVROE H, CARDOEN L, VAN DEN SAFFELE J et al.

abstract details download pdf

1391 - 1395 - 
Hypofysaire metastase bij borstkanker
SPINCEMAILLE K, T’SJOEN G, GIRI M et al.

abstract details download pdf

1396 - 1397 - 
Een 28-jarige vrouw met koorts, artralgie en huiduitslag
BEUNK E, DEMAESENEER R, LACOR P

abstract details download pdf

1398 - 1401 - 
Twee patiënten met toxische methemoglobinemie
ROMBAUT B, VAN CEULEBROECK S, MONSIEURS K et al.

abstract details download pdf

1402 - 1405 - 
Mucoviscidose op latere leeftijd. Een 52-jarige vrouw met bronchiëctasieën en steatorroe
KINDT S, DEMAN R, D’HEYGERE F

abstract details download pdf

1406 - 1416 - 
Medicatiegeïnduceerd nierlijden:beter voorkomen dan genezen
EVENEPOEL P

abstract details download pdf

1417 - 1423 - 
Nieuwe immunosuppressiva bij niertransplantatie
KUYPERS DRJ

abstract details download pdf

1424 - 1427 - 
William S. Halsted (1852-1922) en de Halsted-operatie
THIERY M

abstract details download pdf