PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 18
2017


1073 - 1081 - 
Folia Pharmacotherapeutica

abstract details download pdf

1082 - 1092 - 
Behandeling van het hepatocellulair carcinoom
MARTENS S, CUYLE PJ, CARTON S et al.

abstract details download pdf

1093 - 1104 - 
Toepasbaarheid en wenselijkheid van screening naar de ziekte van Duchenne en de ziekte van Pompe
VANACOLEYEN T, VAN DEN SANDE A, VANDERSTRAETEN W et al.

abstract details download pdf

1105 - 1111 - 
Bijwerkingen van “immune checkpoint” inhibitoren: waar dient een huisarts alert op te zijn?
DE KEUKELEIRE S, KERRE T, OST P et al.

abstract details download pdf

1112 - 1118 - 
Een jonge vrouw met kortademigheid op 30 weken zwangerschap
STAELS F, VERHAEGHE J, MEERSSEMAN W

abstract details download pdf

1119 - 1123 - 
Catameniale pneumothorax:
een zeldzame entiteit? Casusbespreking van een patiënte met recidiverende pneumothorax en verslag van literatuur
BRACKE V, VERSTRAETEN A, GÖKER M et al.

abstract details download pdf

1124 - 1127 - 
Een bilaterale bijnierbloeding als oorzaak van neonatale icterus
RYCKX S, VANDE WALLE J, GOOSSENS L et al.

abstract details download pdf

1128 - 1134 - 
Sleutelmomenten voor patiënten met een aangeboren hartafwijking: transitie en zwangerschap
DE HOSSON M, DEMULIER L, SCHOENTJES E et al.

abstract details download pdf

1135 - 1136 - 
Het ene HLA-molecule is het andere niet
DEBACKERE K

abstract details download pdf

1137 - 1137 - 
Acute behandeling van patiënten met een ischemisch CVA
CALLE P, VAN DE VOORDE P, WOUTERS A et al.

abstract details download pdf