PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 66, issue 18
2010


845 - 851 - 
De voor- en nadelen van het systematisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Vlaanderen zorgvuldig afgewogen
KELLEN E, VAN STEEN A, BLEYEN L et al.

abstract details download pdf

852 - 856 - 
Leverlijden, een verraderlijke verwikkeling van mucoviscidose
BOELAERT H, DHONT E, SCHRIER K et al.

abstract details download pdf

857 - 865 - 
Acuut leverfalen na biliopancreatische omleiding volgens Scopinaro: gevalbespreking en literatuurstudie
VRINTS I, DE LEPELEIRE J

abstract details download pdf

866 - 869 - 
Vermoeibare ptose, dysartrie en variabele diplopie: myasthenia gravis met antistoffen tegen “muscle-specific tyrosine kinase” (MuSK)
DEMEESTERE J, BOURGEOIS P

abstract details download pdf

870 - 873 - 
Een 79-jarige vrouw met buikpijn
TOUSSAINT N, DE LAET K, WYNDAELE JJ

abstract details download pdf

874 - 880 - 
Nieuwe behandelingsmodaliteiten voor varices
BONTE F, VUYLSTEKE M

abstract details download pdf

883 - 887 - 
Als verzamelingen vuilnisbelten worden: casuïstiek uit de ouderenpsychiatrie
VANDONINCK G, LEMEY L

abstract details download pdf

888 - 890 - 
Acute verwardheid bij een geriatrische patiënte als gevolg van urineretentie
DE PAEPE A, PETROVIC M

abstract details download pdf

891 - 893 - 
Thomas Spencer Wells (1818-1897) en de “Spencer Wells’ ovariotomy clamp”
THIERY M

abstract details download pdf