PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 64, issue 18
2008


895 - 900 - 
Revolutie in de behandeling van multipel myeloom: de opmars van de immunomodulator thalidomide en zijn analogon lenalidomide
NEVEN S, DELFORGE M

abstract details download pdf

901 - 905 - 
Herziene richtlijnen voor reanimatie in de verloskamer
SMETS K, GOOSSENS L

abstract details download pdf

906 - 910 - 
Actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen: uiteenlopende visies
DECLERCQ E, SMETS K, BOGAERT A

abstract details download pdf

911 - 919 - 
Posttraumatische stressstoornis bij kinderen en jongeren: een overzicht
MINTJENS K, BAL S, MORRENS M et al.

abstract details download pdf

920 - 926 - 
Prenatale diagnose van congenitale toxoplasmose: rol van PCR op amnionvocht
GEERTS I, VAN RANST M, LAGROU K

abstract details download pdf

927 - 931 - 
Leveraantasting bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber
BOSSUYT P, PIRENNE J, AERTS R et al.

abstract details download pdf

932 - 934 - 
Een man met een zwelling op zijn rug
VAN DEN BORST B, DE LANGE WCM, DE VRIES GJ

abstract details download pdf

935 - 941 - 
De plaats van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) in de behandeling van eetstoornissen
SCHEERLINCK C, BERNAGIE K, VERVAET M

abstract details download pdf

942 - 944 - 
Andreas Vesalius en zijn verblijf in Basel
HOUTZAGER HL

abstract details download pdf

945 - 946 - 
Prostaatspecifiek antigeen (PSA): indicatie, interpretatie en therapeutisch gevolg
VERBAEYS C, OOSTERLINCK W

abstract details download pdf