PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 55, issue 18
1999


1269 - 1273 - 
Hartfalen, een groeiend gezondheidsprobleem
DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J et al.

abstract details download pdf

1274 - 1277 - 
Nieuwere begrippen in de pathofysiologie van hartfalen
VANHAECKE J, , et al.

abstract details download pdf

1278 - 1280 - 
Medicamenteuze therapie van hartfalen
RADEMAKERS F, , et al.

abstract details download pdf

1281 - 1285 - 
Prognostische indicatoren van chronisch hartfalen
VAN CLEEMPUT J, , et al.

abstract details download pdf

1286 - 1290 - 
Chronisch hartfalen: opties als de medicamenteuze therapie tekortschiet
MEYNS B, SERGEANT P, FLAMENG W et al.

abstract details download pdf

1291 - 1294 - 
Werkingsmechanisme van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen
DE KEYSER F, , et al.

abstract details download pdf

1295 - 1300 - 
Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen en de nierfunctie
HOEBEN H, LAMEIRE NH, et al.

abstract details download pdf

1301 - 1307 - 
Niet eender welk niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel voor eender welke inflammatoire toestand. Het klinisch gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen in de reumatologie.
VEYS EM, MIELANTS H, VERBRUGGEN G et al.

abstract details download pdf

1308 - 1314 - 
Gastro-intestinale neveneffecten van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)
ELEWAUT A, , et al.

abstract details download pdf

1315 - 1320 - 
Huisartsen en hulpcentra 100: (on)bekend en (on)bemind?
CALLE PA, GIJSENBERGH F, CORNE L et al.

abstract details download pdf

1321 - 1332 - 
Overleving na myocardinfarct in de jaren negentig. Predictoren van cardiale en plotse dood
JORDAENS L, DE CLERCQ A, TAVERNIER R et al.

abstract details download pdf

1333 - 1338 - 
Kanker in de mond. De genetische basis van speekselkliertumoren
KAS K, VOZ ML, MEYEN E et al.

abstract details download pdf

1339 - 1341 - 
Wilhelm Mensinga (1836-1910) en het Mensinga-pessarium occlusivum
THIERY M, , et al.

abstract details download pdf

1342 - 1342 - 
Nuchtere glykemie bij glucosetolerantietest
MATHIEU C, , et al.

abstract details download pdf