PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 60, issue 16
2004


1095 - 1105 - 
Hyperfosfatemie: een cardiovasculaire risicofactor bij chronisch nierlijden
VAN DAMME V, MAES B

abstract details download pdf

1106 - 1115 - 
Overgevoeligheidsreactie tijdens algemene narcose: differentiaaldiagnostische aanpak
EBO DG

abstract details download pdf

1116 - 1125 - 
Reumatische systeemziekten en het bot
VAN OFFEL JF

abstract details download pdf

1126 - 1130 - 
Biologische therapie bij reumatoïde artritis. Stand van zaken
DE CLERCK LS

abstract details download pdf

1131 - 1138 - 
Nieuwe therapeutische mogelijkheden voor de behandeling van allergische aandoeningen bij kinderen
HAGENDORENS MM

abstract details download pdf

1139 - 1145 - 
Immunopathologische reacties: Gell en Coombs herdacht. Deel 1: Algemeenheden en anafylaxie
STEVENS WJ

abstract details download pdf

1146 - 1150 - 
Immunopathologische reacties: Gell en Coombs herdacht. Deel 2: Cytofiele antistoffen
STEVENS WJ

abstract details download pdf

1151 - 1154 - 
Immunopathologische reacties: Gell en Coombs herdacht. Deel 3: Immuuncomplexgeïnduceerde pathologie
STEVENS WJ

abstract details download pdf

1155 - 1161 - 
Immunopathologische reacties: Gell en Coombs herdacht. Deel 4: Celgemedieerde immunopathologie
STEVENS WJ

abstract details download pdf

1162 - 1166 - 
Een 76-jarige vrouw met een anterieure mediastinale massa
BEHAEGEL M, SPINCEMAILLE K, DEMETTER P et al.

abstract details download pdf

1167 - 1171 - 
Antistoffen tegen cyclisch gecitrullineerd peptide: een specifieke laboratoriumtest voor reumatoïde artritis
SPIRITUS T, VERSCHUEREN P, BOSSUYT X

abstract details download pdf

1172 - 1175 - 
Atriale flutter verwikkeld door een cerebrovasculair accident zonder structurele hartafwijking
NIEUDORP M, TAVERNIER R, JORDAENS L

abstract details download pdf

1176 - 1178 - 
Nieuwslijn farmacotherapie, nieuwe geneesmiddelen en actualisatie van gekende preparaten
VAN BORTEL L

abstract details download pdf

1178 - 1179 - 
Zich voorbereiden op warmte en zon
PETROVIC M

abstract details download pdf

1179 - 1180 - 
Tekenbeten en malaria
VOGELAERS D

abstract details download pdf

1180 - 1182 - 
Vaccinaties voor reizigers 2004-2005. Overzicht van het consensusrapport van de Belgische Werkgroep Reisgeneeskunde
PELEMAN RA

abstract details download pdf

1183 - 1185 - 
Nicolaes Tulp (1593-1674) en het Tulp-syndroom
THIERY M

abstract details download pdf

1186 - 1186 - 
Malaria, gemakkelijke diagnose, gemakkelijke dood!
COENEGRACHTS M

abstract details download pdf

1187 - 1187 - 
MRI bij hereditaire hemochromatose
VANBECKEVOORT D

abstract details download pdf