PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 59, issue 16-17
2003


971 - 977 - 
SARS ("severe acute respiratory syndrome"): een nieuwe virale longaandoening
VIJGEN L, VAN BLEYENBERGH P, KEYAERTS E et al.

abstract details download pdf

978 - 983 - 
De opleiding van de moeder staat in verband met de afloop van haar zwangerschap
SWIMBERGHE SL, CAMMU H, VERSTRAELEN H et al.

abstract details download pdf

984 - 989 - 
Een 44-jarige dame met ziekte van Reclus en familiale belasting voor borstcarcinoom
VERSLEGERS I, VAN GOETHEM M, BILTJES I et al.

abstract details download pdf

990 - 996 - 
Ethische beschouwingen bij laattijdige diagnose van foetale afwijkingen
JACQUEMYN Y, BLAUMEISER B, JANSSENS A et al.

abstract details download pdf

997 - 997 - 
Vaccinatie bij volwassenen: inleiding
HOGE GEZONDHEIDSRAAD

abstract details download pdf

998 - 999 - 
Vaccinatie tegen tetanus
HOGE GEZONDHEIDSRAAD

abstract details download pdf

1000 - 1001 - 
Vaccinatie tegen difterie
HOGE GEZONDHEIDSRAAD

abstract details download pdf

1002 - 1008 - 
Kinderneurologisch onderzoek bij niet-accidenteel craniaal trauma met vermoeden van kindermishandeling
ORTIBUS E

abstract details download pdf

1009 - 1012 - 
Niet-accidenteel craniaal trauma bij kindermishandeling: radiologisch onderzoek
DEMAEREL P, SMET MH, WILMS G

abstract details download pdf

1013 - 1019 - 
Vertrouwensarts en kinderarts in een tweesporenbeleid: Shaken Infant Syndrome
ADRIAENSSENS P

abstract details download pdf

1020 - 1022 - 
Oogafwijkingen bij het kind met een niet-accidenteel trauma
CASTEELS I

abstract details download pdf

1023 - 1024 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. The Sixth Fernand Nédée Conference. Stamcelonderzoek in Vlaanderen: (on)mogelijkheden en perspectieven. Productie van (menselijke) embryonale stamcellen (ESC) en mogelijke toepassingen in de genetica
VAN STEIRTEGHEM A

abstract details download pdf

1024 - 1025 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. The Sixth Fernand Nédée Conference. Stamcelonderzoek in Vlaanderen: (on)mogelijkheden en perspectieven. Stamcelonderzoek: ethische aspecten
SCHOTSMANS P, VERMEERSCH E

abstract details download pdf

1025 - 1026 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. The Sixth Fernand Nédée Conference. Stamcelonderzoek in Vlaanderen: (on)mogelijkheden en perspectieven. Cardiovasculair stamcelonderzoek in interactie tussen universiteit en industrie
COLLEN D, CARMELIET P, BRUNAUD C et al.

abstract details download pdf

1026 - 1027 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. The Sixth Fernand Nédée Conference. Stamcelonderzoek in Vlaanderen: (on)mogelijkheden en perspectieven. Stamcelonderzoek in de hematologie
VANDEKERCKHOVE B

abstract details download pdf

1027 - 1027 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. The Sixth Fernand Nédée Conference. Stamcelonderzoek in Vlaanderen: (on)mogelijkheden en perspectieven. Stamcelonderzoek in de diabetologie
PIPELEERS D

abstract details download pdf

1028 - 1028 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. The Sixth Fernand Nédée Conference. Stamcelonderzoek in Vlaanderen: (on)mogelijkheden en perspectieven. Stamcellen: toepassingen in de neurologie
BOON P

abstract details download pdf

1029 - 1029 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. The Sixth Fernand Nédée Conference. Stamcelonderzoek in Vlaanderen: (on)mogelijkheden en perspectieven. Stamcelonderzoek: state of the art
VERFAILLIE C

abstract details download pdf

1030 - 1030 - 
Een 34-jarige man met progressief toenemende hoest, dyspneu en gewichtsverlies
VAN HAECHT CJM

abstract details download pdf

1031 - 1032 - 
Triple-therapie
PEETERMANS WE

abstract details download pdf