PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 55, issue 16
1999


1105 - 1114 - 
Hyperhomocysteïnemie: ontstaan, pathologie en behandeling
VAN DEN BOSCH G, NEELS H, VERKERK R et al.

abstract details download pdf

1115 - 1116 - 
Het mankende kind: globale benadering
FABRY G, , et al.

abstract details download pdf

1117 - 1120 - 
Het mankende kind: specifieke problematiek rond de heupaandoeningen
MOENS P, , et al.

abstract details download pdf

1121 - 1125 - 
Het mankende kind: na een sport- of overbelastingsletsel
BELLEMANS J, FABRY G, et al.

abstract details download pdf

1126 - 1131 - 
Het mankende kind: ziektebeelden met een inflammatoire component
WOUTERS C, , et al.

abstract details download pdf

1132 - 1136 - 
Chirurgische behandeling van fecale incontinentie
VANEERDEWEG W, HUBENS G, CHAPELLE T et al.

abstract details download pdf

1137 - 1142 - 
Intima-mediadikte: een morfologische screeningsparameter voor cardiovasculair risico
VAN DE VEIRE N, DE BACKER TL, DUPREZ DA et al.

abstract details download pdf

1143 - 1145 - 
Syndroom van onaangepaste secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH) ten gevolge van valproaatinname. Case-report en overzicht van de literatuur
WEIGEL JD, BREUGELMANS M, MUSCH W et al.

abstract details download pdf

1146 - 1153 - 
Diffuse interstitiële-infiltratieve longziekten (DIL’s): praktische aanpak met 2 casussen als illustratie
DE SAEDELEER B, MARISSENS S, DE MEY J et al.

abstract details download pdf

1154 - 1159 - 
Polycythaemia rubra vera: evoluties in diagnose en therapie
VANDENBERGHE P, VERHOEF G, DELFORGE M et al.

abstract details download pdf

1160 - 1165 - 
Bloed- en beenmergtransplantatie voor ernstige auto-immune aandoeningen
DEMUYNCK H, MAERTENS J, VANDENBERGHE P et al.

abstract details download pdf

1166 - 1169 - 
Zin en onzin van de deleukocytering van bloedproducten
ZACHÉE P, , et al.

abstract details download pdf

1170 - 1173 - 
Klinische essayvragen
BEULLENS J, JASPAERT H, et al.

abstract details download pdf

1174 - 1174 - 
De ziekte van Paget (osteitis deformans): klinisch beeld, diagnostische criteria en therapeutische opties
BOONEN S, TAELMAN V, WESTHOVENS R et al.

abstract details download pdf

1175 - 1176 - 
Koeltorens
VERSCHRAEGEN G, , et al.

abstract details download pdf

1175 - 1175 - 
Ziekte van Lyme: diagnose, serologie en behandeling?
DE CLERCK LS, , et al.

abstract details download pdf