PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 71, issue 14-15
2015


937 - 944 - 
Uitgebreide screening naar maligniteit bij een idiopathische veneuze trombo-embolie: zin of onzin?
DECOCK A, HAENEBALCKE C

abstract details download pdf

945 - 952 - 
Vena-mesentericatrombose: zeldzame, maar niet te missen oorzaak van acuut abdomen
MEDAER E, DELEN S, VAN ASSCHE G

abstract details download pdf

953 - 958 - 
Gewichtsverlies bij kinderen: waaraan denken en hoe aanpakken?
VANDE VELDE S, VAN BIERVLIET S, DE BRUYNE R et al.

abstract details download pdf

959 - 968 - 
Renale ablatie bij therapieresistente arteriële hypertensie en het mogelijke effect ervan op obstructieve slaapapneu
HOUBEN I, DENS J

abstract details download pdf

969 - 971 - 
Een opspelend litteken
VAN DER HILST J, WISANTO E, MESSIAEN P

abstract details download pdf

972 - 981 - 
Dyskeratosis congenita: van telomeer tot kliniek
MESTACH L, MORREN M

abstract details download pdf

982 - 990 - 
Chemotherapie voor colorectaal carcinoom bij oudere patiënt
DE MAN M, VELGHE A, LAURENT S et al.

abstract details download pdf

991 - 994 - 
Hepatosplenisch grootcellig B-cel-non-hodgkinlymfoom: een patiënt met reumatoïde artritis behandeld met methotrexaat
DEDECKER H, PETERS B, PETERS R et al.

abstract details download pdf

995 - 1000 - 
Emfysemateuze cystitis bij een 86-jarige vrouw
DE MEY J, JANSSENS W, PETROVIC M et al.

abstract details download pdf

1001 - 1004 - 
Immunotherapie bij gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, VAN MEERBEECK J

abstract details download pdf

1005 - 1006 - 
Antonio Maria Valsalva (1666-1723): de proeven van Valsalva
THIERY M, CLEMENT D

abstract details download pdf