PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 70, issue 14-15
2014


787 - 791 - 
Impact van een vernieuwend initiatief op de specialisatiekeuze van studenten geneeskunde
MAERTENS H, METS G, VAN HERZEELE I et al.

abstract details download pdf

792 - 794 - 
Lokale bètablokkers voor infantiele hemangiomen
HEIREMAN E, DE SCHEPPER S

abstract details download pdf

795 - 804 - 
Osteogenesis imperfecta: meer dan alleen collageen?
VANDEN BULCKE M, SYMOENS S, MALFAIT F et al.

abstract details download pdf

805 - 814 - 
Hyponatriëmie bij een kleincellig longcarcinoom: diagnostiek en behandeling
TRIEST F

abstract details download pdf

815 - 823 - 
Hemodynamisch instabiele patiënten met longembolieën: diagnostiek en aanpak
DEWYN T, VAN DURME F, HEYSE A

abstract details download pdf

824 - 831 - 
Chirurgische behandeling van rhizartrose:prothese of trapezectomie?
DE SMET L, VANDENBERGHE L, DEGREEF I

abstract details download pdf

832 - 833 - 
Een verpleegster met palpitaties: reden tot paniek?
ECTOR J

abstract details download pdf

834 - 840 - 
Een 26-jarige vrouw met orthostatische hoofdpijn
RATHÉ M, MAES J

abstract details download pdf

841 - 847 - 
Een 72-jarige man met hevige abdominale pijn en tachypneu
VAN ISEGHEM V, BEIRINCKX A, LUYCKX C

abstract details download pdf

848 - 851 - 
Moet prediabetes actief opgespoord worden?
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, BUYSE L et al.

abstract details download pdf

852 - 853 - 
August Breisky (1832-1889) en de ziekte van Breisky (kraurosis vulvae)
THIERY M

abstract details download pdf