PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 13
2017


803 - 807 - 
Nieuws in urgentiegeneeskunde: een kritische literatuurstudie
DECHAMPS M, BUYLAERT W, DE PAEPE P

abstract details download pdf

808 - 816 - 
Empirische antibioticatherapie in tijden van “extended spectrum” bètalactamaseproducerende Enterobacteriaceae
PEETERMANS M, VERHAEGEN J, PEETERMANS W et al.

abstract details download pdf

817 - 822 - 
C-reactieve proteïne versus “body mass index”Een retrospectieve cohortstudie in patiënten methet chronischevermoeidheidssyndroom
VANDERSCHUEREN S, VAN DE VELDE D, LHENCKAERTS et al.

abstract details download pdf

823 - 833 - 
Zorgnoden doorheen het kankertraject: palliatieve zorg kan al vroeg aangewezen zijn
BEERNAERT K, VAN BELLE S, DELIENS L et al.

abstract details download pdf

834 - 837 - 
“Lee Silverman Voice Treatment” voor stemproblemen bij ziekte van parkinson: onbekend is onbemind?
SCHEPERS C, VIAENE P, RAETS I

abstract details download pdf

838 - 842 - 
Probiotica op basis van Saccharomyces boulardiibij infectieuze diarree: baat het niet dan schaadt het niet?
VAN DE SIJPE G, VAN DERLINDEN L, WOLTHUIS A et al.

abstract details download pdf

843 - 848 - 
Zuurstoftoediening bij een acute COPD-exacerbatie: zullen de patiënten werkelijk “stoppen met ademen”?
BIN SAAD M, BLEESER T, THOMEER M et al.

abstract details download pdf

849 - 852 - 
Onverklaarbaar bewustzijnsverlies bij kinderen:denk ook aan intoxicatie
VAN DEN BOSCH D, VAN BELLEGHEM V, VAN OOTEGHEM B et al.

abstract details download pdf

853 - 856 - 
Ongewoon verloop van een faryngotonsillitis bij een 20-jarige man
LENAERTS J, BILLIET A, MEERSSEMAN W

abstract details download pdf

857 - 859 - 
Te veel mazelen in België

abstract details download pdf