PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 12
2017


735 - 748 - 
Folia Pharmacotherapeutica

abstract details download pdf

749 - 759 - 
Diagnose en behandeling van het myelodysplastisch syndroom bij patiënten met een laag en laag-intermediair risico
VAN HECKE S, BECKERS M, VERHOEF G et al.

abstract details download pdf

760 - 768 - 
Perifeer arterieel lijden van de onderste ledematen. Risicostratificatie en behandeling
DE BACKER T, VERMASSEN F

abstract details download pdf

769 - 779 - 
Wanneer is een kunstkaakgewricht vandaag aan de orde?
MOMMAERTS MY

abstract details download pdf

780 - 784 - 
Medicamenteus geïnduceerde hyponatriëmie: het SIADH-syndroom
SOMERS A, VERMIS K, VAN DER LINDEN L et al.

abstract details download pdf

785 - 787 - 
Intermittente epigastrische pijn en nausea: niet altijd galstenen
VAN GINDERACHTER L, MAES S, J-B CORNILLE et al.

abstract details download pdf

788 - 792 - 
Ernstige icterische hepatitis na eenmalig gebruik van “ecstasy”
BOTTERMAN R, VERHELST X, GEERTS A et al.

abstract details download pdf

793 - 796 - 
Diagnose en behandeling van jicht
VLAYEN J

abstract details download pdf

797 - 799 - 
De impact van leefstijlfactoren op het voorkomen van dementie
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, ENGELBORGHS S

abstract details download pdf

800 - 802 - 
Jacques Guillemeau (1550-1612) en de “accouchement forcé”
THIERY M

abstract details download pdf