PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 60, issue 12
2004


825 - 834 - 
Ernstige sepsis en septische shock: inzichten en behandeling in een stroomversnelling
SPAPEN H, DECRUYENAERE J

abstract details download pdf

835 - 839 - 
Hysterectomie, een oorzaak van constipatie?
COREMANS G, DEPREST J, WYNDAELE JJ et al.

abstract details download pdf

840 - 849 - 
Familiale aandoeningen van de thoracale aorta
DE BACKER J, DE SUTTER J, DE VOS D et al.

abstract details download pdf

850 - 855 - 
Aangeboren intra-abdominale afwijkingen en buikwanddefecten
SMETS K, KERREMANS I, DEFOORT P

abstract details download pdf

856 - 859 - 
Een patiënt met een grote tumorale massa in het rechter hypochondrium
DELRUE L, SMEETS P, VAN OVERBERGHE B et al.

abstract details download pdf

860 - 865 - 
Subacute en chronische tricuspidalisinsufficiëntie na stompe thoracale trauma’s
CASTENMILLER P, HERIJGERS P, BROOS PLO

abstract details download pdf

866 - 871 - 
De betrouwbaarheid van de regel van Goodsall bij Crohn- en niet-Crohn-patiënten met anale fistels
DOCKX S, COREMANS G, WYNDAELE JJ et al.

abstract details download pdf

872 - 879 - 
Interstitieel longlijden bij een patiënte met colitis ulcerosa
ZHANG XH, VAN ASSCHE G, VERLEDEN GM

abstract details download pdf

880 - 889 - 
Auto-immune hepatitis: een overzicht van 112 opeenvolgende patiënten
GEORGE C, BUCHEL E, VAN STEENBERGEN W et al.

abstract details download pdf

890 - 892 - 
Friedrich Trendelenburg (1844-1924) en de Trendelenburg-ligging
THIERY M

abstract details download pdf

893 - 893 - 
Paediatric and adolescent gynaecology
AMY JJ, BROSENS I

abstract details download pdf

894 - 894 - 
Chronische prostatitis: methoden voor de diagnose in eerste lijn
COMHAIRE F, DE LAET K, WYNDAELE JJ

abstract details download pdf

895 - 895 - 
Chronische tendinopathie. Therapeutische implicaties van nieuwe inzichten
DUYCK H

abstract details download pdf

895 - 896 - 
Cafeïnevrije koffie: kankerverwekkend?
TYTGAT J

abstract details download pdf

897 - 898 - 
Homocysteïne in de huisartspraktijk
CHRISTIAENS T

abstract details download pdf