PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 56, issue 12
2000


881 - 893 - 
Biomedisch onderzoek in Vlaanderen: iets armer maar toch productiever dan de rest van Europa
BOUILLON R, DE SAMBLANX V, et al.

abstract details download pdf

894 - 900 - 
Gastro-oesofagale refluxziekte: een brede consensus omtrent diagnostiek en therapie
JANSSENS J, , et al.

abstract details download pdf

901 - 903 - 
Advies over het risico op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) bij mensen door transfusie van bloed van geïnfecteerde personen
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË, , et al.

abstract details download pdf

904 - 910 - 
Chirurgie in daghospitalisatie: een enquête bij 3429 patiënten in 59 ziekenhuizen
DE LATHOUWER C, , et al.

abstract details download pdf

911 - 916 - 
Nieuwe geneesmiddelen in de behandeling van obesitas
VANSANT G, MULS E, et al.

abstract details download pdf

917 - 921 - 
Tweede-generatie-H1-antihistaminica
VERBEECK RK, , et al.

abstract details download pdf

922 - 927 - 
De medicamenteuze behandeling van erectiele disfunctie
DE RIDDER D, BAERT L, et al.

abstract details download pdf

928 - 931 - 
Antitrombotische behandeling bij acute coronaire syndromen: laagmoleculaire heparine is de nieuwe standaard
COUSSEMENT P, , et al.

abstract details download pdf

932 - 936 - 
Een metastase van een primair occult carcinoom als ongewone oorzaak van monoartritis van het eerste metatarsofalangaal gewricht
MELLAERTS B, JOOSEN H, WESTHOVENS R et al.

abstract details download pdf

937 - 944 - 
Genetische oorzaken van cholestase en icterus
VAN STEENBERGEN W, FEVERY J, et al.

abstract details download pdf

945 - 948 - 
Leverpolycystose
NEVENS F, , et al.

abstract details download pdf

949 - 949 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Intra- en intercellulaire Ca2+-signaaltransductie in de levende cel
HIMPENS B, , et al.

abstract details download pdf

949 - 950 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Intracellulaire calcium: fysiologie en fysiopathologie
MISSIAEN L, , et al.

abstract details download pdf

950 - 951 - 
Endometriumcarcinoom door Climen®-gebruik
VERHAEGHE J, VERGOTE I, et al.

abstract details download pdf

951 - 952 - 
Vierveldentabel: bepaling van de positiviteit, negativiteit, sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde van een test
LESAFFRE E, , et al.

abstract details download pdf