PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 56, issue 11
2000


797 - 801 - 
Diabetische voetproblemen: epidemiologie en pathogenese
VANDECAUTER H, ROTTIERS R, et al.

abstract details download pdf

802 - 806 - 
Opsporen van risicovoeten bij diabetes-type-2-patiënten in de huisartspraktijk
FEYEN L, SUNAERT P, GOEMAN A et al.

abstract details download pdf

807 - 812 - 
Perifeer arterieel vaatlijden bij diabetes mellitus. Niet-invasieve diagnostiek
DE BACKER TL, DUPREZ DA, CLEMENT DL et al.

abstract details download pdf

813 - 816 - 
Het malum perforans van de diabetische voet
BURSSENS P, VERDONK R, GROESSENS E et al.

abstract details download pdf

817 - 821 - 
Lokale behandeling van diabetische ulcera op de voet
BEELE H, , et al.

abstract details download pdf

822 - 829 - 
Enkele aspecten van perinatale epidemiologie bij migranten in Vlaanderen
JACQUEMYN Y, MARTENS G, ESMANS A et al.

abstract details download pdf

830 - 839 - 
Universele gehoorscreening van zuigelingen in Vlaanderen: van droom naar werkelijkheid?
DESLOOVERE C, LEMMENS W, FEENSTRA L et al.

abstract details download pdf

840 - 844 - 
Seksualiteit, conceptie en zwangerschapsverwikkelingen bij schizofrene vrouwen
VERSLEGERS H, , et al.

abstract details download pdf

845 - 848 - 
Hereditaire pancreatitis
BOCKAERT N, VAN GYSEL D, et al.

abstract details download pdf

849 - 852 - 
Het stationsexamen
BEULLENS J, JASPAERT H, et al.

abstract details download pdf

853 - 861 - 
Rol van magnetische resonantie bij cardiale aandoeningen
BOGAERT J, DYMARKOWSKI S, RADEMAKERS F et al.

abstract details download pdf

862 - 863 - 
Laagmoleculaire heparine (LMWH) bij instabiele angor
DENS J, , et al.

abstract details download pdf

864 - 868 - 
Angiotensine-II-antagonisten voor hypertensie en hartfalen
DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J et al.

abstract details download pdf

869 - 871 - 
Benjamin Watson (1880-1976) en de Watsonse weeënkuur
THIERY M, , et al.

abstract details download pdf

872 - 873 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Type-1-diabetes mellitus als auto-immuunaandoening: ontstaansmechanismen en mogelijkheden van preventie
MATHIEU C, , et al.

abstract details download pdf

872 - 872 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Vaardigheidsonderwijs voor basisartsen
DENEKENS JPM, , et al.

abstract details download pdf

872 - 872 - 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Antibioticaresistentie en -beleid in ons land
GOOSSENS H, , et al.

abstract details download pdf

873 - 875 - 
Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering: organisatie van de evaluatie en herstelmogelijkheden
TOELEN R, DONCEEL P, et al.

abstract details download pdf

875 - 876 - 
Anafylactische reactie (shock) na vaccinatie
VAN DE VOORDE H, , et al.

abstract details download pdf