PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 73, issue 10
2017


583 - 594 - 
Folia Pharmacotherapeutica

abstract details download pdf

595 - 599 - 
Prenatale cardiologie anno 2016
DE GROOTE K, ROETS E, RAMAEKERS P

abstract details download pdf

600 - 605 - 
Geruis, onschuldig of niet?
PANZER J

abstract details download pdf

606 - 610 - 
Syncope bij kinderen, onschuldig of niet?
DE WILDE H

abstract details download pdf

611 - 618 - 
Sport en lichaamsbeweging: noodzakelijk voor elk kind?
VANDEKERCKHOVE K, DE WOLF D

abstract details download pdf

619 - 630 - 
Burn-out en depressie met atypische kenmerken: zijn het beide stemmingsstoornissen of niet?
PERSOONS P

abstract details download pdf

631 - 637 - 
Kan voeding de impact van veroudering op de darmflora beïnvloeden?
MORREN K, BOECKX H, CLAES J et al.

abstract details download pdf

638 - 645 - 
Fulminant leverfalen als eerste presentatie van een kleincellig longcarcinoom
VAN ACKER L, EVERAERT E, DESCHEPPER K

abstract details download pdf

646 - 650 - 
Perinatale implicaties van maternale ziekte van Graves
GRYSON D, LOGGHE K

abstract details download pdf

651 - 653 - 
Reduceert het chronische gebruik van methylfenidaat de lengtegroei bij kinderen?
FINOULST M, VANKRUNKELSVEN P, SCHOENTJES E

abstract details download pdf

654 - 657 - 
Pierre Dionis (1643-1718), boegbeeld van de Franse zeventiende-eeuwse chirurgie
THIERY M

abstract details download pdf