PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 66, issue 10
2010


461 - 461 - 
Ten geleide
VERBEKEN E

abstract details download pdf

462 - 481 - 
Aanpak van kindermishandeling: het stappenplan (trajectbeschrijvingen)
VAN ACKER W

abstract details download pdf

482 - 491 - 
Vaststelling van kindermishandeling: wat kan en mag een arts doen?
LAGASSE E, DE MAESSCHALCK S, KOOLE S

abstract details download pdf

492 - 500 - 
De houding van de arts tegenover minderjarigen betrokken in een echtscheiding
DENEYER M, CLYBOUW C, GULDIX E et al.

abstract details download pdf

501 - 504 - 
Illegale abortus en maternale sterfte in Oeganda
VANFRAECHEM C, TEMMERMAN M

abstract details download pdf

505 - 507 - 
Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie
DELCROIX M

abstract details download pdf

508 - 509 - 
Hypertrofische pulmonaire osteoartropathie als eerste teken van een grootcellig longcarcinoom
VULSTEKE C, BORMANS I, PAT K

abstract details download pdf

510 - 511 - 
Adolphe Wasseige (1827-1889) en de “crochet articulé” van Wasseige
THIERY M

abstract details download pdf