PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 65, issue 10
2009


433 - 434 - 
Advies omtrent homeopathie
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

abstract details download pdf

435 - 442 - 
Trastuzumab: de eerste monoklonale antistof als therapie in de strijd tegen borstkanker
DAMEN L, DENYS H, COCQUYT V et al.

abstract details download pdf

443 - 450 - 
Nieuwe strategieën in de behandeling van het gemetastaseerde niercelcarcinoom
AERTS E, ALTINTAS S, FEYEN J

abstract details download pdf

451 - 451 - 
Een jonge vrouw met abdominale pijn en een nodulus ter hoogte van de navel
MATTENS V, LACOR P, MANA F

abstract details download pdf

452 - 460 - 
Hereditaire hemorragische teleangiëctasieën: gevalsbespreking en literatuuroverzicht
COOLS T, ALDERWEIRELDT W, VANUYTRECHT L et al.

abstract details download pdf

461 - 467 - 
Placenta accreta: een levensbedreigende pathologie in opmars
LOIX B, ALBERTYN P, VANDERHEYDEN T

abstract details download pdf

468 - 469 - 
Obstetrisch beleid bij een tetraplegische patiënte. Een ziektegeschiedenis
DELPORTE F, ROELENS K, COPPENS M et al.

abstract details download pdf

470 - 473 - 
Een pediatrische patiënt met het syndroom van Lemierre
VERBIST A, DHOOGE C, DE JAEGER A et al.

abstract details download pdf

474 - 478 - 
Totale parenterale nutritie (TPN) bij de geriatrische patiënt: stand van zaken
PERKISAS S, VANDEWOUDE M

abstract details download pdf

479 - 481 - 
Paul Ehrlich (1854-1915) en Salvarsan
THIERY M

abstract details download pdf