PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume 61, issue 10
2005


737 - 746 - 
Intima-mediadikte van de carotiden en atherosclerose: huidige inzichten
NAESENS M, BLOCKMANS D

abstract details download pdf

747 - 752 - 
Langdurige arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering
DONCEEL P

abstract details download pdf

753 - 758 - 
Fronto-orbitale reconstructie als enige behandeling bij laattijdig presenterende scafocefalie
VANVOLSEM S, VAN CALENBERGH F, SCHOENAERS J et al.

abstract details download pdf

759 - 765 - 
Endoscopische behandeling van obstructieve colonpathologie
BOUDEREZ V, VANDERVOORT J, VAN DER SPEK P et al.

abstract details download pdf

766 - 773 - 
Voedingstoestand van levertransplantatiekandidaten
COLLE I, VANDENBUSSCHE L, VAN VLIERBERGHE H et al.

abstract details download pdf

774 - 778 - 
Niet-invasieve en invasieve technieken in de diagnose van mediastinale massa’s
NOPPEN M

abstract details download pdf

779 - 782 - 
Beperkte resecties bij vroegtijdige stadia van niet-kleincellig longcarcinoom: compromis of standaard?
VAN SCHIL P, HENDRIKS J, LAUWERS P et al.

abstract details download pdf

783 - 790 - 
Multimodale behandeling bij vroegtijdige stadia van niet-kleincellig longcarcinoom: heden of toekomst?
SCHILDERMANS R, VANSTEENKISTE JF, DE LEYN P et al.

abstract details download pdf

791 - 794 - 
Een man met herhaald optredende trombo-embolische fenomenen
DIERICKX D, PEERLINCK K, VERHAEGHE R

abstract details download pdf

795 - 800 - 
"Attention-deficit disorder" (ADD) als valkuil in de diagnose van "absence"-epilepsie
DE CONO N, VERHELST H

abstract details download pdf

801 - 803 - 
Robert Lawson Tait (1845-1899) en Tait’s surgical law
THIERY M

abstract details download pdf