Spiegel der Letteren

Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur

Volume 27, issue 4
1985245 - 262 - 
De utopie van een omvattende literatuurgeschiedschrijving
VAN GORP, H.

abstract details

263 - 286 - 
Theoretische en methodologische kanttekeningen bij een geschiedenis van de negentiende-eeuwse Vlaamse Letterkunde
GOBBERS, W.

abstract details

287 - 302 - 
Handboek in wording
SCHENKEVELD, M.H.

abstract details


303 - 312 - 
Publikaties over de Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw, 1983-1985
DEPREZ, A.

abstract details


Boekbeoordelingen
313 - 325 - 
Boekbeoordelingen

abstract details